Gazali Tefsiri pdf – Yandex indir

tarafından
4
Gazali Tefsiri pdf – Yandex indir

İslâm düşünce tarihinin başta gelen simalarından Ebû Hâmid el-Gazâlî hakkında tarihte ve günümüzde pek çok çalışma yapılmış ve bu çalışmalarda ağırlıklı olarak Gazâlî’nin tasavvuf, ahlak, kelam, felsefe ve fıkıh görüşleri üzerinde durulmuştur. Onun bütün bu alanlarda behresi olmakla birlikte ne yazık ki Kur’an ve tefsir görüşleri ihmal edilmiştir. Bazı âlimler, ismi ve mahiyeti konusunda ihtilaf etseler de Ebû Hâmid el-Gazâlî’ye müstakil bir tefsir nisbet etme konusunda ittifak etmişlerdir. Bu durum, İmâm Gazâlî’nin kaleme aldığı tefsirin, âyetlerin açıklamasına dair geliştirdiği yöntemin ve özgün yorumlarının gün yüzüne çıkarılmasının önemini göstermesi açısından yeterlidir. Elinizdeki kitap, onun bu kayıp mirasını eserlerindeki bilgi ve açıklamalardan derleyerek ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda Gazâlî’nin tefsir yöntemine ilişkin bir giriş bölümüne de yer vermektedir
 

Gazali Tefsiri isimli 553 sayfadan oluşan kitap ; İmam Gazali tarafından yazılmış ve İNSAN YAYINLARI yayınevinin 05.09.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Gazali Tefsiri pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.