GAP’ın Gaziantep İlinin Sosyo-Ekonomik Yapısında Meydana Getirdiği Değişim pdf – Yandex indir

tarafından
3
GAP’ın Gaziantep İlinin Sosyo-Ekonomik Yapısında Meydana Getirdiği Değişim pdf – Yandex indir

Bu araştırmanın amacı, GAP’ın Gaziantep ilinin sosyo-ekonomik yapısında meydana getirdiği değişimi incelemektir. GAP’ın Gaziantep ilinin göç hareketleri, iş potansiyeli üzerindeki etkilerini ortaya çıkarılmıştır. Kitapta, GAP’ın Gaziantep ilinin tarım, sanayi ve hizmet sektörü üzerindeki etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın amacına göre nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunda katılımcıların kişisel özelliklerinin yanında GAP’ın Gaziantep’in tarım, sanayi, hizmet sektörü üzerindeki etkileri, GAP’ın Gaziantep ilinin göç hareketleri üzerindeki etkisi, iş potansiyeli üzerindeki olumlu veya olumsuz etkileri ve proje ile ilgili görüşleri ortaya koymaya yönelik sorular yer almaktadır. Bu doğrultuda ilgili kişilerle görüşmeler gerçekleşmiştir. Araştırma sonucunda, projenin işlerlik kazanmasıyla tarım ürünlerinde çeşitliliğin arttığı, tersine göç hareketlerinin yaşandığı, eğitimde kültürel faaliyetlerin yaşandığı, istihdamın arttığı, kısacası şehrin cazibe merkezine haline geldiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak, GAP projesinin Gaziantep ilinin sosyal ve ekonomik gelişmine olumlu etkilerinin olduğu görülmüştür.
 

GAP’ın Gaziantep İlinin Sosyo-Ekonomik Yapısında Meydana Getirdiği Değişim isimli 98 sayfadan oluşan kitap ; Doç. Dr. Zehra Gülmüş tarafından yazılmış ve EFE AKADEMİ YAYINLARI yayınevinin 07.09.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

GAP’ın Gaziantep İlinin Sosyo-Ekonomik Yapısında Meydana Getirdiği Değişim pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.