Fransız Oryantalizminde Hz. Muhammed İmajı pdf – Yandex indir

Fransız Oryantalizminde Hz. Muhammed İmajı  pdf – Yandex indir

Oryantalistlerin önemli bir kısmının, başta Kur’ân-ı Kerîm ve hadisler olmak üzere İslam dinine ait değerlere, özellikle Hz. Muhammed’e karşı ön yargılı bir tavır takındıklarını görmekteyiz. Oryantalizmin şekil ve muhteva değişikliği ile bugün de devam eden faaliyetlerinde, İslam’a ve Hz. Muhammed’e yaklaşımlarında olumluya doğru bir seyir takip ettiğini söyleyebiliriz. Bunda küreselleşmeyle gelen kültürel kaynaşma, göçler, siyasi ve ekonomik ilişkilerin etkili olduğunu düşünmekteyiz. Bu açıdan, objektif bir bakış açısıyla Hz. Muhammed biyografileri ortaya koymak eski dönemlere göre daha kolay gözükmektedir. Zira teknolojik ve bilimsel gelişmeler ilk kaynaklara ve doğru bilgiye ulaşmayı artık eskiye göre daha mümkün kılmaktadır. Elbette bunun aksi de söz konusu olabilmektedir. Bu yoğun bilgi arasında özellikle yazılı, görsel ve sosyal medyada Hz. Muhammed ve İslam adına olumsuz bir imaj çizilmesi zorluklardan birisidir. Bu çalışmada, 20. yüzyıl Fransız oryantalistlerinden Maurice Gaudefroy-Demombynes, Régis Blachère ve Maxime Rodinson’un kaleme aldıkları biyografik eserlerdeki Hz. Muhammed imajı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Amacımız, savunmacı bir üsluptan uzak durarak, Siyer’in temel konularında farklı görüş ve iddiaları sistematik olarak inceleyerek bir karşılaştırma yapmaktır. Bu bağlamda, Fransızca ağırlıklı birçok eserin ayrı ayrı değerlendirileceği daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
 

Fransız Oryantalizminde Hz. Muhammed İmajı isimli 288 sayfadan oluşan kitap ; Dr. İsmail Metin tarafından yazılmış ve KİTAP DÜNYASI yayınevinin 07.03.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Tasavvuf ile İlgili Sorular-Cevaplar pdf - Yandex indir başlıklı makalemizde Tasavvuf ile İlgili Sorular-Cevaplar indir, Tasavvuf ile İlgili Sorular-Cevaplar oku ve Tasavvuf ile İlgili Sorular-Cevaplar pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Fransız Oryantalizminde Hz. Muhammed İmajı pdf – Yandex indir - PDF indir