Fıkıh Perspektifinden Anonim Ortaklık Payları pdf – Yandex indir

tarafından
12
Fıkıh Perspektifinden Anonim Ortaklık Payları pdf – Yandex indir

Ortaklıklar tarih boyunca pek çok ekonomik amacın gerçekleştirilmesinde kilit rol oynamış önemli kuramların başında gelmektedir. Zamana, örfe ve ihtiyaca bağlı olarak değişik formlar kazanabilmiş bu yapılar günümüzde özellikle büyük çaplı üretim ve yatırım faaliyetlerinin finansmanında vazgeçilmez bir işleve sahiptir. Farklı birçok şirket türünün uygulama alanı bulduğu gönümüzde, paylarının borsada işlem görmesi, sahiplik ve devrinin kolay oluşu, yapısal olarak faiz unsuru barındırmayan orta ve uzun vadeli yatırım imkânı sunması gibi özellikleriyle anonim ortaklıklar ve bu ortaklıklara ait payların yatırımcılar açısından ayrı bir hususiyeti söz konusudur.
 
Bu çalışmada, mer’î Türk hukuku ve İslam hukukundaki ortaklıklar hakkında verilen genel tanıtıcı bilgilerin yanında, bir sermaye piyasası aracı olarak borsada işlem görmekte olan anonim ortaklık paylarının günümüzde tartışılan yönleri fıkhî bir perspektifle değerlendirilmektedir.
 

Fıkıh Perspektifinden Anonim Ortaklık Payları isimli 184 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Mustafa Çakır tarafından yazılmış ve FECR YAYINEVİ yayınevinin 08.03.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Nebevi Varisler 44 / İbnü'l Heysem pdf - Yandex indir başlıklı makalemizde Nebevi Varisler 44 / İbnü'l Heysem indir, Nebevi Varisler 44 / İbnü'l Heysem oku ve Nebevi Varisler 44 / İbnü'l Heysem pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Fıkıh Perspektifinden Anonim Ortaklık Payları pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.