Fen Bilimleri ve Matematikte Araştırma ve Değerlendirmeler pdf – Yandex indir

Fen Bilimleri ve Matematikte Araştırma ve Değerlendirmeler pdf – Yandex indir

Bu Kitapta Yer Alan Konular Aşağıdaki Şekildedir;
Piyano Eğitiminde Metronom Kullanımına Yönelik Tavsiyeler: Türkiye’deki Piyanistlerle Bir Çalışma
Türkçe Eğitiminde Ortaokul Öğrencilerinin İlgi Alanlarına Giren Konuların Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
İki Dillilik Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Çeşitli Değişkenler Açısından Analizi
Müzık Eğitiminde Yansıtıcı Düşünmeye Dayalı Öğretım Ve Kavramsal Bir Çerçeve Önerisi Tarih Öğretiminde Mekân, Olgu Ve Zaman Kavramlarının Edinilmesine Tarihyazımı Ve Öğretim Yönteminin Etkisi
Beyin Gelişimi
İlköğretim Hayat Bilgisi Öğretim Programı Karakter Eğitimiı Boyutunun Öğrencilerin Tipik Performanslarına Dayalı Olarak Değerlendirilmesi: Kırşehır Örneği
Ergenlerde Bilgisayar Oyun Bağımlılığının Çeşitli Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi
Öğretmenlerin Psikolojik Güçlendirme Algılarının İşe Bağlılıklarına Etkisi
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Noktalama İşaretlerini Ve Yazım Kurallarını Uygulama Düzeyleri
Dünden Bu Güne Çocuk Kavramının Olgunlaşması
İhmal, İstismar Ve Çocuk
Değişen Dünyada Değişime Uğrayan Öykü Anlatma Serüveni: Dijital Öyküleme
Özel Eğitim Sınıflarında Uygulanan Müzik Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri
Ortaokullarda Eğitsel Matematık Oyunlarına Kazanım Temelli Örnekler
Üniversite Öğrencilerinin Değer Odaklı Yaşama Düzeylerinin İncelenmesi
1877–1878 Osmanlı-Rus Harbi Öncesi Siyasî Gelişmeler
 
 

Fen Bilimleri ve Matematikte Araştırma ve Değerlendirmeler isimli 79 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve GECE KİTAPLIĞI yayınevinin 13.11.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Fen Bilimleri ve Matematikte Araştırma ve Değerlendirmeler pdf – Yandex indir - PDF indir