Farklılaştırılmış Ev Ödevi pdf – Yandex indir

tarafından
9
Farklılaştırılmış Ev Ödevi pdf – Yandex indir

Ev ödevleri, öğretmen ve ebeveynler tarafından faydası tartışılmaz öğretim uygulamaları olarak görülmesine rağmen bilimsel araştırmaların sonuçları hiç de beklenen yönde değildir. Ödev hazırlamak, yapmak ve değerlendirmek için harcanan saatlerin ve emeğin karşılığı akademik başarıya çok az yansımaktadır. Ödev vermedeki birçok yanlış uygulamanın, akademik motivasyonu düşürme, okul terk oranını artırma, sosyo-ekonomik farklılıkları derinleştirme, çocuk ile aile üyeleri arasındaki iletişimi bozma, kopyaya yöneltme gibi çok sayıda olumsuz etkisi bulunmaktadır. Ödev vermede yapılan yanlışlar için ortaya konulan önerilerin toplamı farklılaştırılmış ev ödevi yaklaşımını oluşturmaktadır. Farklılaştırılmış ev ödevi, önbilgi düzeyleri, öğrenme hızları, çoklu zeka alanları, öğrenme stilleri birbirinden farklı öğrencilere seviyelerine ve özelliklerine uygun ödev vermedir. Klasik ödev uygulamasında olduğu gibi tek seviye ve tek tür ilgiye hitap eden ödev verilmesi yerine, farklılaştırılmış ev ödevi uygulamasında mümkün olduğu kadar çok öğrenciye uygun seviy ve çeşitlilikte ödev verilir. Uygulamnın amacı, tek tip ödevin sebep olduğu sorunları mümkün olduğu kadar ortadan kaldırarak her öğrencinin öğrenmesini artırmak ve öğrenciyi öğretim sürecinin bir parçası haline getirmektir. Farklılaştırılmış ev ödevi uygulamasında, her bir bireysel özellik için ödevlerin nasıl verilmesi gerektiğine yönelik öneriler yer almaktadır. Kitap ayrıca farklılaştırılmış ev ödevlerine sistematik bakış açı ı sunmayı sağlayan, ödev kontrolcüsü, ajanda, öğrenme sözleşmesi gibi çeşitli yöntemlere ilişkin detaylı açıklamaları da içermektedir.
 

Farklılaştırılmış Ev Ödevi isimli 120 sayfadan oluşan kitap ; Süleyman Avcı tarafından yazılmış ve PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK yayınevinin 27.08.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Farklılaştırılmış Ev Ödevi pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.