Farklı Sektörler Açısından Yeşil Yönetim Stratejileri pdf – Yandex indir

tarafından
5
Farklı Sektörler Açısından Yeşil Yönetim Stratejileri pdf – Yandex indir

Günümüzde küreselleşme ve teknolojinin gelişmesi, insan hayatında olumlu bir takım etkiler yaratıp günlük hayatı kolaylaştırırken beraberinde bir çok sorunu da getirmektedir. Ülkeler, toplumlar, bireyler her türlü ürün ve hizmet hakkında anlık bilgi sahibi olmakta ve akabinde bunlara en kısa süre içinde ulaşabilmektedir. Bu süreç de insanlığı daha fazla tüketim yapma davranışına sevk etmektedir. Artan talebi karşılamak için şirketler daha fazla üretim yapmak, bunun için de daha fazla kaynak kullanmak durumunda kalmaktadır. İşte hızla artan bu kaynak tüketimi; dünya, toplumlar ve insanlık için tehlikeli boyutlara ulaşmamış, bu boyutları aşma noktasına gelmiştir. Bu tehlikenin geç de olsa farkına varılması, öncelikle sivil toplum kuruluşlarını, hükümetleri ve şirketleri harekete geçirmiştir. Toplumlar da söz konusu süreçten etkilenmiş, bireyler daha bilinçli ve çevreci tüketim eğilimleri göstermeye başlamışlardır. Bu hareket, mal ve hizmet üreten işletmelerin faaliyetlerinde sürdürülebilir, çevreci ve yeşil stratejiler uygulamaları gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Dünyada var olan sınırlı kaynakların etkin ve verimli kullanılması ve gelecek kuşaklara da aktarılabilmesi anlayışının küresel ölçüde yaygınlaşması ve bu konuda faaliyete geçilmesi tartışma gerektirmeyecek bir konudur. Umut vadeden faaliyetlerin olduğu bir gerçektir ancak bunlar yeterli değildir. Söz konusu çevreci ve sürdürülebilirlik anlayışının her alan ve sektörde uygulanabilir olması gerekli ve elzemdir.
Bu kitap, yukarda bahsi geçen çevreci anlayışın gerekliliğinden yola çıkarak, ürün ve hizmet üreten farklı sektörlerin sürdürülebilirlik, yeşil yönetim ve çevreci yaklaşımlarını incelemiştir. Elektronik ticaretten turizme kadar dokuz farklı sektörün çevreye en az zararı vermek için gerçekleştirdikleri faaliyetler ve stratejiler kitabın ana konularını oluşturmaktadır.
Her bir bölümü ayrı çaba ve özenle hazırlanan kitabımızın yazarlarına teşekkür ediyor, okuyucularımızın bu kitaptan en iyi şekilde yararlanmalarını temenni ediyorum.
Çevre bilincinin tohumlarının toplumun her kesimine ekilip gelecek nesillerce yeşertilmesi dileklerimle…
 

Farklı Sektörler Açısından Yeşil Yönetim Stratejileri isimli 240 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK yayınevinin 22.03.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Farklı Sektörler Açısından Yeşil Yönetim Stratejileri pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.