Farklı Boyutlarıyla Yaşam Kalitesi pdf – Yandex indir

tarafından
20
Farklı Boyutlarıyla Yaşam Kalitesi pdf – Yandex indir

Bu kitap, yaşam kalitesi kavramını çok yönlü bir perspektifle ele almakta ve bu alandaki mevcut araştırmaları derinlemesine incelemektedir. Bilindiği üzere yaşam kalitesi, bireylerin yaşam standartları, sağlık durumu, eğitim, ekonomik durum, sosyal ilişkiler ve çevresel faktörler gibi çok farklı boyutlardan etkilenmektedir. Dolayısı ile yaşam kalitesini sadece bir boyutu ile almak onun içeriğini anlamamak demektir. Bu kitap, çeşitli faktörlerin bireysel ve toplumsal yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini analiz ederken, aynı zamanda kültürel, coğrafi ve demografik farklılıkların bu algılar üzerindeki rolünü de ele almaktadır. Yaşam Kalitesi bilincinin yerleşmesinde ufak bir katkı olarak bu kitap uzun bir yolcuğun ilk adımıdır. Bu kitabı tüm canlılar için yaşamı daha değerli ve daha kaliteli kılmaya yönelik çalışanlara, yüreği, beyni ve emeği bu temelde şekillenenlere ithaf ediyoruz.
 
 

Farklı Boyutlarıyla Yaşam Kalitesi isimli 258 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Özge Uysal Şahin tarafından yazılmış ve HOLISTENCE PUBLICATIONS yayınevinin 05.02.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Farklı Boyutlarıyla Yaşam Kalitesi pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.