Farklı Bakış Açılarıyla Yoksulluk Çalışmaları pdf – Yandex indir

tarafından
4
Farklı Bakış Açılarıyla Yoksulluk Çalışmaları pdf – Yandex indir

Gerek dünya ölçeğinde gerek ülkeler ve yerel ölçekte ekonomik kaygıların ve bunlara bağlı sorunların gün geçtikçe arttığı bir dönemi deneyimliyoruz. Henüz atlatılmaya çalışılan bir salgın sürecinin yanında üretimde tedarik zincirlerinde yaşanan aksamalar, enerji arzı ve maliyetlerindeki siyasi ve ekonomik açmazlar, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın küresel gıda arzına getirdiği ilave yükler gibi birçok sorundan kaynaklanan yaşam maliyetinin giderek artması, gelişmiş ekonomiler de dâhil olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde temel gereksinimlerin bile karşılanmasını güçleştiren bir sonuçla yüzleşmemize neden oldu. Bu durum doğal olarak kıtlık, açlık, yokluk ve yoksulluk gibi kavramları bir kez daha güçlü bir biçimde gündeme taşımaktadır.

Yoksulluk bu kavramlar içerisinde çok boyutlu yapısı itibarıyla sosyal bilimler alanında, üzerinde tam anlamıyla uzlaşı sağlanamayan kavramlardan birisidir. Bu nedenle kitabımızda yoksulluk olgusu, bütüncül bir yaklaşım tarzı benimsenerek farklı bakış açıları çerçevesinde değerlendirilmiştir. Buna göre ekonomi, maliye, finans, çalışma ekonomisi, işletme, eğitim, kamu yönetimi ve turizm alanlarında yoksulluk ilintili çalışmalar kaleme alınmıştır.
 

Farklı Bakış Açılarıyla Yoksulluk Çalışmaları isimli 264 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve NOBEL BİLİMSEL yayınevinin 08.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Farklı Bakış Açılarıyla Yoksulluk Çalışmaları pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.