Failliği Yeniden Düşünmek Teknolojilerin Failliği / Ahlaki Failliği Üzerine pdf – Yandex indir

tarafından
4
Failliği Yeniden Düşünmek Teknolojilerin Failliği / Ahlaki Failliği Üzerine pdf – Yandex indir

Günümüz felsefi düşüncesinde teknolojileri fail/ahlaki fail olarak
niteleyen çeşitli görüşlerle karşılaşırız. Niyet ve irade sahibi olmayan,
sorumluluk yükleyemeyeceğimiz nesnelere faillik atfetmek,
çoğumuz nazarında oldukça aykırı bir girişim olarak değerlendirilebilir.
Nitekim eylem teorisinde genel kabul gören yaklaşımda teknolojik
ürünlerin yaptıkları değil; insanların edimleri “eylem” addedilir. Benzer
şekilde insanların ürettiği yahut kullandığı nesneler değil; faillerin kendileri
ahlaki açıdan değerlendirilebilecek varlıklardır. İnsan olmayan varlıklar
ise ahlaki faillik statüsünün kapsamı dışında kalır.
Teknolojilerin nötr ve pasif araçlar olmanın ötesine geçtiğini seslendiren,
insanlar ve teknolojiler arasındaki sınırların bulanıklaştığına dikkat çeken
ve özerk ahlaki fail olan insanı yeniden yorumlamaya çağrı yapan yaklaşımların,
teknolojilere faillik atfederken neyi iddia ettiklerini ve niçin böyle
bir kavramsallaştırmaya gittiklerini anlamak hem çağımızda teklif edilen
ontolojiyi, hem çağdaş ahlak tartışmalarını hem de teknolojik kültürü hesaba
katmayı gerektirir. Bu çalışma, teknolojileri fail olarak niteleyen farklı
yaklaşımların kasıtlarını ortaya koymayı, söz konusu kavramsallaştırmaya
imkan tanıyan arka planı göstermeyi ve bu nitelemenin felsefi sonuçlarına
dikkat çekmeyi hedeflemektedir.
 
 

Failliği Yeniden Düşünmek Teknolojilerin Failliği / Ahlaki Failliği Üzerine isimli 152 sayfadan oluşan kitap ; Tuba Nur Umut tarafından yazılmış ve ESKİYENİ YAYINLARI yayınevinin 02.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Failliği Yeniden Düşünmek Teknolojilerin Failliği / Ahlaki Failliği Üzerine pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.