Esbab-ı Nüzûl Rivayetlerinin Hadîs Kaynaklarına İntikali (Abdürrezzak b. Hemmam’ın Tefsîri ve Rivayetleri Özelinde) pdf – Yandex indir

tarafından
3
Esbab-ı Nüzûl Rivayetlerinin Hadîs Kaynaklarına İntikali (Abdürrezzak b. Hemmam’ın Tefsîri ve Rivayetleri Özelinde) pdf – Yandex indir

Abdürrezzâk’ın Tefsîr’i dışında da esbâb-ı nüzûl rivâyetleri mevcuttur. Bunlardan bir kısmı hadis edebiyatının önemli teliflerinden biri olan Musannef’indedir. Bir kısmı da telif ettiği eserlerde yer almamakla birlikte kendisine isnâd edilerek aktarılan rivâyetlerdir. Bu rivâyetlerin hadis edebiyatı kaynaklarına intikali, bab başlıklarına ve şerhlere meseleler ve tartışmalar bağlamında yansımaları önem arz etmektedir. Üçüncü bölümde Abdürrezzâk öncesi hadis edebiyatı ürünleri, bu kitaplardakı tefsîr ve esbâb-ı nüzûl rivâyetlerin yapısı incelenmiş ve Abdürrezzâk’a intikal eden esbâb-ı nüzûl rivâyetleri değerlendirilmiştir. Abdürrezzâk’ın bir konu hakkında naklettiği esbâb-ı nüzûl rivâyetleri meseleler bağlamında kendisinden sonraki hadis edebiyatı eserlerine intikali ve yansıması ortaya konulmuştur. Bu çalışmanın esbâb-ı nüzûl rivâyetlerinin intikali ve meseleler bağlamında sonraki sürece yansımaları noktasında bir başlangıç olması ümit edilmektedir.
 

Esbab-ı Nüzûl Rivayetlerinin Hadîs Kaynaklarına İntikali (Abdürrezzak b. Hemmam’ın Tefsîri ve Rivayetleri Özelinde) isimli 308 sayfadan oluşan kitap ; Muhammet Ezber tarafından yazılmış ve İLAHİYAT KİTAP yayınevinin 14.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Esbab-ı Nüzûl Rivayetlerinin Hadîs Kaynaklarına İntikali (Abdürrezzak b. Hemmam’ın Tefsîri ve Rivayetleri Özelinde) pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.