Entegrizm pdf – Yandex indir

Entegrizm pdf – Yandex indir

Entegrizm, modern hayatın kendi dinamikleri içerisinde meydana gelen her türlü değişim ve gelişime karşı bir direnç geliştirme durumudur. Dahası siyasi veya dinî bir anlayışı tarihin bir önceki döneminde sahip olduğu kültür yapısı veya kurumlarıyla özdeş kılmaktır.  Bu hâl siyasette de, devlette de, dinde de karşımıza çıkabilir. İster Yahudi ve Hristiyan kökenli olsun, ister İslam kökenli olsun tüm entegrizmler gelecek için büyük tehlike oluşturur. Entegrizmlerin başarıya ulaşması bütün toplumların kendi içlerine kapanması demektir.
Roger Garaudy Entegrizm kitabında, ister siyasi ister dinî olsun, hakikati temellük etmek ve başkalarının fikirlerine hiç değer vermeyip sırf kendi görüşünü dikte etmek iddiasındaki söylemleri ve hareketleri kritiğe tabi tutuyor. Entegrist tutumun geçmişte ve günümüzde birçok versiyonunda karşımıza çıkanhareketsizlik, uyumsuzluk, geçmişe dönüş özlemi, sıkı gelenekçilik, taassup, içe kapanma, dogmacılık gibi niteliklerinedikkat çekiyor.  Bilimsel, Stalinci ve Roma entegrizmlerinin yanı sıra ortak paydası fıkıhla şeriatın birbirine karıştırılması olan İslami entegrizmleri hatırlatıyor.
Hem Batı’yı hem İslam dünyasını eleştiren Roger Garaudy, yaşadığımız dünyanın tarih-öncesine aitmiş gibi davranılan entegrizmlere karşı gerçek mücadelenin diyaloğu esas tutmaktan geçtiğine işaret ediyor.
 

Entegrizm isimli 155 sayfadan oluşan kitap ; Roger Garaudy tarafından yazılmış ve PINAR YAYINLARI yayınevinin 08.09.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Farklı Okumak / Hüseyin - Yezit pdf - Yandex indir başlıklı makalemizde Farklı Okumak / Hüseyin - Yezit indir, Farklı Okumak / Hüseyin - Yezit oku ve Farklı Okumak / Hüseyin - Yezit pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Entegrizm pdf – Yandex indir - PDF indir