Endüstri 4.0 Mesleki Eğitimin Geleceği pdf – Yandex indir

tarafından
5
Endüstri 4.0 Mesleki Eğitimin Geleceği pdf – Yandex indir

Bu kitap, Endüstri 4.0 teknolojilerinin iş dünyasına etkisinin yanı sıra, mesleki eğitimin geleceği üzerine de odaklanmaktadır. Endüstri 4.0 ile birlikte, iş dünyasında teknolojik dönüşümler yaşanırken, meslekler ve iş süreçleri de değişiyor. Dolayısıyla, mesleki eğitim de bu değişime uygun bir şekilde şekillenmelidir.

Günümüzde mesleki eğitim, endüstri 4.0 teknolojilerini içeren yeni beceri ve bilgilere dayalı olarak yeniden tasarlanmaktadır. Bu kitap, bu yeni beceri ve bilgilerin neler olduğunu ve mesleki eğitimde nasıl yer alması gerektiğini açıklamaktadır. Ayrıca, eğitim kurumları ve işletmeler arasında yapılan iş birliklerinin ve staj programlarının önemini vurgulamaktadır.

Kitapta ayrıca, mesleki eğitimin geleceği için öngörülerde bulunulmaktadır. Endüstri 4.0 teknolojilerinin hızla geliştiği bir çağda, mesleki eğitim programlarının esneklik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik ilkesi ile tasarlanması gerektiği vurgulanmaktadır.
 

Endüstri 4.0 Mesleki Eğitimin Geleceği isimli 288 sayfadan oluşan kitap ; Esra Kılıç tarafından yazılmış ve KİTAP KULÜBÜ YAYINLARI yayınevinin 22.08.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Endüstri 4.0 Mesleki Eğitimin Geleceği pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.