Elvan Çelebi ve Tasavvuf Anlayışı pdf – Yandex indir

tarafından
10
Elvan Çelebi ve Tasavvuf Anlayışı pdf – Yandex indir

Elvan Çelebi XIII – XIV. yüzyılda yaşamış olup o dönemin alimlerinden İslami İlimler ve Tasavvuf konusunda eğitim almıştır. Kendisi Kırşehir’de doğmasına rağmen geldiği şeceresi Horasan ve Orta Asya’ya kadar uzanmaktadır. Mutasavvıf olmasının yanısıra edebiyatta, şiirde, hadis ve fıkıh ilimlerinde de söz sahibi olmuştur. Elvan Çelebi “Menakibu’l-Kudsiyye fi Menasibi’l Ünsiyye” isimli eserinde tasavvufi konuları mesnevi ve beyitler halinde ele almıştır. Eserde şeriatın koyduğu ölçülerde ilimle amel etmek hususunda insan-ı kamil olmak için hangi merhalelerden geçileceğine dair örnekler vermiştir.
Elinizdeki bu çalışmada Osmanlı ve Anadolu’da siyasi, içtimai ve tasavvufi konular araştırılmaya çalışılmış, Elvan Çelebi’nin hayatı ve şahsiyeti incelenmeye gayret edilmiştir. Ayrıca mutasavvıfımızın Menakıbnâme isimli eseri tanıtılmaya gayret edilmiş ve Elvan Çelebi’nin tasavvufi görüşleri kavramlar çerçevesinde ortaya konulmaya çalışılmıştır.
 

Elvan Çelebi ve Tasavvuf Anlayışı isimli 256 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Muhammed Koç tarafından yazılmış ve FECR YAYINEVİ yayınevinin 07.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan İlk Dönem İtikadi ve Siyasi Mezheplerin İnsan Fiilleri ve İhtiyar Anlayışı pdf - Yandex indir başlıklı makalemizde İlk Dönem İtikadi ve Siyasi Mezheplerin İnsan Fiilleri ve İhtiyar Anlayışı indir, İlk Dönem İtikadi ve Siyasi Mezheplerin İnsan Fiilleri ve İhtiyar Anlayışı oku ve İlk Dönem İtikadi ve Siyasi Mezheplerin İnsan Fiilleri ve İhtiyar Anlayışı pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Elvan Çelebi ve Tasavvuf Anlayışı pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.