Eğitimde Okuryazarlık Becerileri 3 pdf – Yandex indir

Eğitimde Okuryazarlık Becerileri 3 pdf – Yandex indir

İlk insandan günümüze kadar geçen zaman diliminde, insanoğlu ihtiyaçları doğrultusunda okuma ve yazma eylemlerini değişken nedenlerle gerçekleştirmiştir. Bu, bazen bir alışveriş listesi hazırlamak, bazen günlük tutmak, bazen de başkalarına mektup vb. göndermek gibi farklı eylemsel ihtiyaçlarla kendini göstermiştir. Dijitalleşmenin ön plana çıktığı günümüz dünyasında ise bu eylemin daha çok teknolojik araçlar yoluyla değişken şekillerde (mail yazma, sohbet etme, uzaktan eğitim sistemlerinden yararlanma, mesaj atma vb.) ön plana çıktığı söylenebilir. Bu sürecin geçmişten günümüze sürekliliği ve değişkenliği dikkate alındığında, konuşma eyleminin yazma eylemiyle anlamlı ve somut bir şekilde bütün olarak değerlendirilmesini içeren okuryazarlık kavramına ilişkin becerilerin çeşitlilik göstermesi kaçınılmaz bir durumdur. Kaçınılmaz olan bu durumun (okuryazarlık becerilerinin etkileri) eğitim sürecindeki boyutları, yapılan bu çalışmada kapsamlı olarak ele alınmıştır.
 
Yazarlar
Mithat Aydın
Danyal Tekdal
Tuğba Cevriye Özkaral
Vedat Aktepe
Mevlüt Gündüz
Meliha Kurtdaş
Sibel Oğuz Haçat
Şule Egüz
Kasım Karaman
Feride Ersoy
Cemil Oruç
Ramazan Sever
Elvan Yalçınkaya
İrem Utaş
Ayşegül Şeyihoğlu
Birol Bulut
Muhammed Kürşat Öksüzoğlu
Ali Meydan
Hulusi Böke
Cemal Gündoğdu
Şakir Tüfekçi
Cengiz Taşkıran
Süleyman Aslan
Selçuk Ilgaz
Hakan Örten
 

Eğitimde Okuryazarlık Becerileri 3 isimli 442 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK yayınevinin 02.10.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Eğitimde Okuryazarlık Becerileri 3 pdf – Yandex indir - PDF indir