Eğitimde Çocuk Katılımı pdf – Yandex indir

tarafından
2
Eğitimde Çocuk Katılımı pdf – Yandex indir

Çocukların birey olarak toplumsal yaşama nasıl katılım gösterebileceklerini deneyimleyebilecekleri ilk ortam, aynı zamanda toplumun küçük bir kesitini de oluşturan okullardır. Doğru bir planlamayla, eğitim hizmetinin sürdürüldüğü tüm örgün öğrenme ortamlarında, çocuklara katılım haklarını kullanabilecekleri sosyal bir atmosfer ve gerekli öğrenmeler sunulabilir. Öğrenme ortamlarında katılım hakkı tanınan çocuklar, eğitim süreçlerinde yaşadıkları sorunları çözüme kavuşturma konusunda kendilerini sorumlu hisseder, sorunlarını çözebilmek ve öğrenme ortamlarını iyileştirebilmek için okulun diğer paydaşlarıyla iş birliği yaparlar. Böylelikle, çocukların öğrenme ortamlarında aldıkları sorumluluklar, eğitimin diğer paydaşlarının işlerini de kolaylaştırabilir. Öğrenme ortamlarında katılım hakkını kullanabilen çocuklar, öz güvenli, öz saygılı, girişimci, iş birliği yapabilen, eleştirel düşünebilen, yaratıcı düşünebilen, doğru bilgiye ulaşabilen, karar alabilen, bireysel farklılıkları olan bireylere karşı kapsayıcı tutum geliştirebilen aktif yurttaşlar olabilirler.

Bu kitapla, öğrenme ortamlarında çocuk katılımının, öğretim faaliyetlerine çocuk dostu yöntemler üzerinden entegre edilerek, sağlanabileceğine ilişkin bir bakış açısı sunulmaktadır. Çocuk dostu yöntemler adı verilen ve kitapta farklı eğitim seviyelerinde örneklenerek açıklanan etkinlikler sayesinde, çocukların ve gençlerin araştırma ve karar alma süreçlerinde aktif katılımcılar olarak yer almaları, yaşamları hakkında karar verebilecek aktif ve yetkin sosyal aktörler haline gelmeleri mümkün olacaktır. Bu kitap çocuk katılımı sürecinde okul idarecilerine ve öğretmenlere okulu ve öğrenme ortamını katılımı destekleyebilecek şekilde uyarlamaları, öğrencinin bilişsel gelişimine rehberlik etmeleri, öğrencilere etkileşim imkânı sunmaları, katılımı kolaylaştırıcı teknikleri işe koşmaları, eleştirel düşünmeyi desteklemeleri açılarından destek olmayı hedeflemektedir.
 

Eğitimde Çocuk Katılımı isimli 250 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK yayınevinin 07.09.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Eğitimde Çocuk Katılımı pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.