Düşünceler pdf – Yandex indir

tarafından
3
Düşünceler pdf – Yandex indir

Malik b. Nebi’nin eserlerinde ortaya koyduğu detaylı görüşlerinin nüvelerini içeriyor  Düşünceler.

Haksızlığa sömürüye ve zulme karşı günümüzde lokal kavgaların ötesinde küresel-toplumsal mücadeleler varsa, ulus devlet sınırlarını aşan oluşum ve organizasyonlardan söz edilebiliyorsa bunda Malik bin Nebi gibi çağa tanıklık etmiş yaşadığı dönemin düşünce ufuklarını zorlamış yazarların ciddi payı vardır. “Düşünceler”i okuyan herkes bunu teslim edecektir sanırım.

Yaklaşık yarım asır önce yazılmış olmasına rağmen “düşünceler” günümüz insanını ve hatta düşünürlerini aydınlatacak niteliktedir. Güncelliğini aynen korumaktadır. Belki döneme ait verilen örneklerde birkaç ismi ve rakamı değiştirmek gerekebilir; yanlış olduğundan değil sadece daha iyi anlaşılabilmesi bakımından…

Yazarımız sorunları Cezayir’in sorunu veya Arap sorunu gibi lokal, yüzeysel ve dönemsel olarak görmüyor küresel ölçekte ele alıyor. Medeniyet ve insanlık sorunu olarak algılıyor. Bu yüzden de geçici çözümler yerine köklü uzun vadeli evrensel çözümler öneriyor.

Örneğin ona göre sömürü bir problemdir ama sömürüye meydan veren daha önemli problem “sömürülebilirlik”tir. Buna göre yapılması gereken emperyalizm ile duygusal ve hamasi bir mücadele değil, sömürülebilirliği değiştirecek eğitim esaslı, gerçekçi ve insani bir mücadeledir. Kültürel değişimi ve medeniyetin yeniden inşasını öngören bir mücadele…

“İdeal toplumu nasıl kurarız”ın cevabında yığmak ile yapmak/kurmak/inşa etmek fiilleri arasındaki ayrımı çarpıcı şekilde ortaya koyarak; yığmacılığın yaygınlaştığı toplumlarımızda yapma/inşa sorumluluğunun kazanılmasını önermekte ve öncelemektedir.
 

Düşünceler isimli 210 sayfadan oluşan kitap ; Malik Bin Nebi tarafından yazılmış ve MANA YAYINLARI yayınevinin 08.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Düşünceler pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.