Disiplinlerarası Sosyal Ağ Çalışmaları pdf – Yandex indir

tarafından
9
Disiplinlerarası Sosyal Ağ Çalışmaları pdf – Yandex indir

Sosyal ağlar, 2007 yılında Facebook’un küresel kullanıma sunulması ile popüler hâle gelmiştir. Son istatistikler incelendiğinde dünyanın %86,2’sinin herhangi bir sosyal ağa üye olduğu görülmektedir. Bu oran, platformların artık kişinin ilgili olduğu tüm toplumsal alanlarda kullanıldığına işaret etmektedir. Sosyal ağların kullanım alanlarındaki genişlik, disiplinlerarası araştırmaların yapılmasına olanak sağlamıştır. Çünkü içinde bulunduğumuz mevcut durum, her bireyin neredeyse sosyal ağ kullanımını gerekli kılmaktadır. Bu durum da platformların farklı bilim dallarında özellikle kişilerde bıraktığı etkiler açısından incelenmesi fikrini belirginleştirmiştir. Fakat sosyal ağ araştırmalarının genel itibarı ile sosyal bilimler konularında yayınlanan kitapların içerisinde yer aldığı görülmektedir. Buradan hareketle farklı disiplinlerde yapılan sosyal ağlara yönelik araştırmaların, ayrı bir kitapta literatüre sunulması beklenmektedir. Bu kitap, temel olarak sosyal ağların diğer disiplinler ile ilişkisini tüm yönlerinden betimlemek üzere yapılandırılmıştır. Kitabın, özellikle iletişim fakülteleri başta olmak üzere sosyoloji, psikoloji, eğitim bilimleri gibi yüksek öğretim kurumlarının ders müfredatında yer alan “Sosyal Ağ, Yeni Medya, Sosyal Medya” dersleri için yol gösterici olabileceği düşünülmektedir.
 

Disiplinlerarası Sosyal Ağ Çalışmaları isimli 162 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK yayınevinin 18.01.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Disiplinlerarası Sosyal Ağ Çalışmaları pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.