Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri ve Öğretim Materyalleri pdf – Yandex indir

tarafından
12
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri ve Öğretim Materyalleri pdf – Yandex indir

Öğretim materyalleri, öğrenme ve öğretmeleri etkinleştirmek ve verimliliği artırmak için kullanılan her türlü araç gereç ve malzemelerdir. Din öğretiminde öğretim materyalleri kolay, kalıcı, ekonomik, somut ve etkileyici öğrenmelerin gerçekleşmesini, öğrencilerin ilgi ve dikkatini çekerek öğrenme sürecine aktif katılmalarını sağlamakta ve öğretmenlere etkili bir din öğretimi ortamı tasarlama fırsatı sunmaktadır. Öğretim materyallerinden beklenilen yararların sağlanabilmesi öğretmenlerin öğretim materyallerini etkili ve ilkeli bir şekilde kullanmalarına bağlıdır. Bu çalışma, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin öğretim materyallerini kullanım durumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, öğretmenlerin materyal kullanım uygulamalarıyla ilgili ihtiyaç, eksiklik ve beklentilere ışık tutmaktadır.

Elinizdeki çalışma, öncelikle materyal kullanımının kavramsal çerçevesini çizmektedir. Daha sonra öğretmen görüşleri ve araştırmacı gözlemleri birlikteliğinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin materyal kullanım uygulamalarını incelemektedir. Çalışma, konuyu teorik ve pratik boyutlarıyla analiz ederek okuyucuya öğretmenlerin materyal kullanım durumları hakkında bütüncül bir perspektif sunmaktadır.
 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri ve Öğretim Materyalleri isimli 308 sayfadan oluşan kitap ; Tuncay Ceylan tarafından yazılmış ve NOBEL BİLİMSEL yayınevinin 30.12.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri ve Öğretim Materyalleri pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.