Dijital Teknoloji ile Matematik Öğrenme Rehberi pdf – Yandex indir

tarafından
4
Dijital Teknoloji ile Matematik Öğrenme Rehberi pdf – Yandex indir

Öğrenciler matematik öğrenme sürecinde özellikle okul dışında dijital araç kullanımlarıyla ilgili çeşitli sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Toplumun birçok kesiminde ebeveynler tarafından dijital teknoloji kullanımının doğrudan başarıyı getireceği düşünülerek çocuklar öğrenme sürecinde kontrol ve yönlendirme olmaksızın dijital teknoloji ile baş başa bırakılmakta, dijital teknoloji kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar göz ardı edilmekte ve bu da öğrenme sürecinin etkili geçmemesine yol açmaktadır. Dahası bu tür durumlar yüzünden öğrencinin akademik başarısında düşüşler yaşanmaktadır. Sonuç olarak dijital teknolojinin satın alınması ya da çocuklara bu teknolojiyi kullanmalarına izin verilmesi ebeveynlerde pişmanlık duygusu oluşturabilmektedir.

Matematik öğrenme sürecinde etkili dijital kullanımları için çocuklara rehberlik edilmesi gerekmektedir ve bu konuda da ebeveynlere ve öğretmenlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Onlar bilinçli olurlarsa çocukların dijital teknoloji ile etkili bir şekilde matematik dersine çalışmalarına yardımcı olabilirler. Bu bağlamda bu kitap ilkokul öğrencilerinin matematik öğrenme sürecinde etkili dijital teknoloji kullanımları için başta veliler ve öğretmenler olmak üzere akademisyenlere, eğitimcilere, karar alıcılara ve topluma rehber olması amacıyla hazırlanmıştır. Kitapta matematik öğrenme sürecinin etkili olarak sürdürülmesi için dijital teknoloji kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalara ve matematik öğrenmede öğrencilerin kullanılabilecekleri örnek dijital uygulamalara yer verilmiştir. Kitap ilkokul düzeyindeki öğrencilere ve matematik dersine yönelik hazırlansa da; her yaştan bireye dijital teknoloji ile okul derslerine çalışmada fayda sağlayabilecek temel bilgileri içermektedir.
 

Dijital Teknoloji ile Matematik Öğrenme Rehberi isimli 100 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Feyyaz Öztop tarafından yazılmış ve PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK yayınevinin 04.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Dijital Teknoloji ile Matematik Öğrenme Rehberi pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.