Dijital Medya Okuryazarlığı pdf – Yandex indir

tarafından
9
Dijital Medya Okuryazarlığı pdf – Yandex indir

Günümüzde geleneksel medyanın zaman içerisindeki dijital dönüşümü ve bu dönüşümün sonuçları büyük bir önem arz etmektedir. Zira dijital medyanın; bilgiye kolayca ulaşması, etkileşime imkân tanıması, zaman ve mekân sınırlaması olmadan küresel bir nitelik taşıması gibi özellikleri, onu hayatımızın vazgeçilmez bir parçası hâline getirmektedir. Ancak dijital medya ve yeni iletişim teknolojileri, bilhassa çocuklar ve gençler açısından ciddi riskleri de içinde barındırmaktadır. Çocukları ve gençleri bu risklerden korumak, dijital medyayı daha doğru kullanmalarını sağlamak için onlara dijital medya okuryazarlığı yetilerinin kazandırılması gerekmektedir. Zira çok geniş bir bilgi ve etkinlik okyanusu olan dijital medya içinde kaybolmadan doğru bilgiye ulaşarak onu yetkin şekilde kullanmak, çağın bir gereği hâline gelmiştir. Bu bağlamda bu kitapta, değişen okuryazarlık anlayışı odağından yola çıkılarak dijital medya okuryazarlığı hakkında ayrıntılı ve güncel bilgiler sunulmuştur. Kitap kapsamında; iletişim, eğitim, kamu yönetimi, felsefe gibi birçok disiplinin perspektifinden dijital medyanın geniş bir resmi çizilmeye çalışılmıştır. Ayrıca dijital medya kullanımının çocuklar ve yetişkinler açısından nasıl olduğu, nasıl olması gerektiği gibi konularda birtakım güncel araştırmalara yer verilerek dijital medya okuryazarlığı bağlamında bireylerin sahip olması gereken donanım, bilgi, bilinç ve perspektif kazanma gibi yetilerin genel panoraması ortaya konulmuştur.
 

Dijital Medya Okuryazarlığı isimli 336 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK yayınevinin 06.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Dijital Medya Okuryazarlığı pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.