Dijital Dönüşüm ve Değişen Uygulamalar pdf – Yandex indir

tarafından
8
Dijital Dönüşüm ve Değişen Uygulamalar pdf – Yandex indir

İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM – DİJİTALLEŞMENİN KAMU YÖNETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ
1. Dijitalleşmenin Kamu Hizmetleri Sunumuna Yansımaları – Ferhan Çakır
2. Yapay Zekanın Kamusallığı – Özay Özpençe
3. Türkiye’de Kamu Alımlarındaki Elektronik Dönüşümün Değerlendirilmesi – Şaban Ertekin & Gözde Atalay
4. Dijitalleşmenin Türkiye’de Gümrük Uygulamalarına Yansımaları – Ayşe Günay Bekar
5. E-Devlet Uygulamalarının Gelişmesi Çerçevesinde E-Katılımın Hesap Verebilirlik Ve Yolsuzluk Üzerindeki Etkisi – Habip Demirhan
 
İKİNCİ BÖLÜM – DİJİTALLEŞMENİN PARA-BANKA VE FİNANS ÜZERİNE ETKİLERİ
1. Büyük Verinin Ekonomi Politikası Üzerine Etkileri: Kompleksite İktisadı Ve Ajan Tabanlı Kompütasyonel İktisat – Selim Şanlısoy & Tuğberk Çiloğlu
2. Finans Sektöründe Dijitalleşme Ve İyi Uygulama Örnekleri – Mustafa Bilik & Üzeyir Aydın
3. Kripto Varlıklardan Mali Sistemlere Yönelen Meydan Okumalar Ve Cbdc’lerle Gelen Karşılıklar – Özgür Saraç
4. Türk Mevduat Bankacılığında Dijitalleşmenin Kredilendirme Süreci Üzerindeki Etkisi – Haluk Egeli & Güngör Özcan
5. Dijitalleşmenin Türk Bankacılık Ürünleri Üzerindeki Etkilerinin Banka Çalışanları Açısından İncelenmesi – Güngör Özcan
6. Transfer Fiyatlandırmasıyla Mücadelede Blokzincir Teknolojisinin Kullanımı – Abdulkerim Eroğlu
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – DİJİTALLEŞMENİN MALİYE POLİTİKASI ÜZERİNE ETKİLERİ
1. Vergi İdarelerinin Dijital Ekonomi İle İmtihanı – Doğan Bakırtaş & Metin Nazlıoğlu
2. Endüstri 1.0’dan Endüstri 4.0’a Vergi İdarelerinde Dönüşüm – Pelin Mastar Özcan
3. Vergi Uygulamalarında Dijitalleşmeye Yönelik Düzenlemeler (Türkiye’nin Makro Politika Belgeleri Çerçevesinde Bir Değerlendirme) – Gül Kayalıdere
4. Kamu Kesiminde Büyük Veri Teknolojisi Kullanımı Ve Vergi Denetimine Katkıları – Melih Kabayel & Alper Doğan
5. Dijitalleşmenin Katılımcı Bütçelemeye Yansımaları – Gül Kayalıdere & Pelin Mastar Özcan
6. Vergi Şeffaflığını Artırmaya Yönelik Bir Araç: Açık Kamu Verisi – Elyasa Aksoy & Hüseyin Kutbay
7. Türkiye’de E-Tahsilat Uygulamasının Değerlendirilmesi – Hayal Ayça Şimşek & Fatma Akkaş
8. E-Dönüşüm Türkiye Vizyonu Kapsamında Birlikte Çalışabilirlik Yaklaşımı: E-Vergi, E-Maliye ve E-Devlet Örnek Uygulamaları Bağlamında Değerlendirmeler  – Engin Hepaksaz
9. Dijital İkiz Temelli Muhasebe Kayıt Sistemi – Ahmet Özen & Fatma Nur Kara
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – DİJİTALLEŞMENİN SEKTÖREL ETKİLERİ
1. Kavramsal Olarak Dijital Dönüşüm Ve Sağlık Sektörüne Yansımaları – Muhammet Damar & Olgun Çiçek
2. Hastane Operasyonlarında Dijital Dönüşüm İçin Robotik Süreç Otomasyonu Ve Farklı Sektörel Uygulamaları – Muhammet Damar & Güzin Özdağoğlu
3.Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Dijital Dönüşüm – Pınar Özdemir & Haluk Tandırcıoğlu
4.Mimarlıkta Yapay Zeka – Erdem Yıldırım
5.Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde İnovasyon Neden Önemli Ve Küresel Literatür Bize Ne Söylüyor – Ali Emre Çetinkol, Muhammet Damar & Zühtü Benli
 

Dijital Dönüşüm ve Değişen Uygulamalar isimli 612 sayfadan oluşan kitap ; Ahmet Özen tarafından yazılmış ve EFE YAYINLARI yayınevinin 28.10.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Dijital Dönüşüm ve Değişen Uygulamalar pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.