Dijital Dalgalar Cilt 1 : Yakınsama pdf – Yandex indir

tarafından
13
Dijital Dalgalar Cilt 1 : Yakınsama pdf – Yandex indir

Bu eserde, dijitalleşmenin yarattığı dalgalar ile kişisel, toplumsal, kültürel, ekonomik, simgesel ve teknolojik sistemlerdeki yaşanan değişim, gelişim ve dönüşüm medyanın somut (akıllı mobil telefon) ve soyut (sosyal medya ve web) araçları üzerinden açıklanmaktadır. İnsanlık günümüzde kendi donanım ve yazılımı üretme seviyesine gelmiş ve kendi ürettiği meta ile etkileşim, katılım ve iş birliğine girmiş ve bu ilişki süreç içerisinde kişileri araca bağımlı hâle getirmektedir. Düşünürler, “Neye bakıyorsanız, neye dikkat ediyorsanız, neyi düşünüyorsanız ona dönüşeceksiniz.” demektedirler. İnsan araca, araç ise insana bakmaktadır.

Araç-insan yakınsamasıyla bir oluş süreci başlamıştır. İnsan süreç içerisinde kendisini norm yapıcıların doğrultusunda “yapay” bir ürüne dönüştürürken kendisinin tasarımı olan aracı da “yapay” bir insana dönüştürmek istemektedir. Bu oluşun ilk aşaması yakınsamadır. Kişi ve toplumların istediği “ortaklık” ile iktidar ilişkilerinin istediği “yeni toplumsal model” günümüzde birinci aşaması olan “yakınsama” (convergence) evresindedir. Oluş başlamıştır.
Bu eserde, dijitalleşmenin yarattığı dalgalar ile başlayan yakınsama süreci; ”İnsan-Araç Yakınsaması”, “Normlar ile A/Normalliklerin Yakınsaması”, “Retorik ile Marka İletişiminin Yakınsaması”, “Güç İstencinde Gerçek ve Sahte Kendiliğin Yakınsaması” ve “Pazarlama İletişimi ile Dijital Hastalıkların Yakınsaması” başlıklarında açıklanmaktadır.
 

Dijital Dalgalar Cilt 1 : Yakınsama isimli 204 sayfadan oluşan kitap ; Prof. Dr. Hasan Tan tarafından yazılmış ve NOBEL BİLİMSEL yayınevinin 24.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Dijital Dalgalar Cilt 1 : Yakınsama pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.