Değişen Yönetim Anlayışında Kamu Politikası ve Aktörleri pdf – Yandex indir

tarafından
9
Değişen Yönetim Anlayışında Kamu Politikası ve Aktörleri pdf – Yandex indir

Geçmişten günümüze devletler, pek çok alanda birçok kamu politikası oluşturmaktadır. Geçmişte, geleneksel kamu yönetimi anlayışının egemen olduğu dönemde, devlet içi aktörlerin politika yapım sürecinde çok daha etkin olduğu görülmektedir. Fakat yönetim anlayışında yaşanan değişimle birlikte politika yapım sürecinde de bir değişimin yaşandığını ve devlet içi aktörlerin yanında birçok yeni aktörün de politika yapım sürecinde rol almaya başladığını söylemek mümkündür.

Bu kitap, bir taraftan yönetim anlayışında yaşanan paradigma değişimini irdelerken diğer taraftan da kamu politikası kavramını, özelliklerini, tarihsel gelişimini, politika yapım sürecini ve politika aktörlerini ayrıntılı bir biçimde incelemektedir. Kitapta özellikle politika yapım sürecinde yer alan geleneksel aktörler ile yönetim anlayışındaki değişimle birlikte politika yapım sürecine dâhil olmaya başlayan yeni aktörlerin her biri ayrı bir başlık altında derinlemesine analiz edilmektedir. Ayrıca kitapta, politika yapım sürecinin çok aktörlü bir sürece dönüşmesini sağlayan faktörlere de yer verilmektedir.

Kamu politikası, siyaset bilimi ile kamu yönetimi alanındaki araştırmacıların ortak inceleme alanıdır. Bununla birlikte son dönemde farklı disiplinlerde yer alan araştırmacıların da bu alana ilgi duymaya başladığı görülmektedir. Değişen Yönetim Anlayışında Kamu Politikası ve Aktörleri kitabının, dünyada ve ülkemizde önemi hızla artmakta olan kamu politikası alanında çalışan bütün araştırmacılara katkı sağlayacağı ümit edilmektedir.
 

Değişen Yönetim Anlayışında Kamu Politikası ve Aktörleri isimli 182 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Osman Nacak tarafından yazılmış ve NOBEL BİLİMSEL yayınevinin 09.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Değişen Yönetim Anlayışında Kamu Politikası ve Aktörleri pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.