Davranışsal Finans Perspektifinde Finansal Risk Teoriler ve Uygulamalar pdf – Yandex indir

tarafından
8
Davranışsal Finans Perspektifinde Finansal Risk  Teoriler ve Uygulamalar pdf – Yandex indir

·    Davranışsal Finans Eğilimleri İle Bireysel Yatırım Kararları Arasındaki İlişki
·    Risk Alma Tutumunu Etkileyen Faktörler
·    Finansal Yetenekler Finansal Okuryazarlık Ve Finansal İyilik Halinin Risk Bağlamında Teorik İncelemesi
·    Risk Toleransı Bakış Açısından Aşırı Güven
·    Atfetme Teorisi Kapsamında Finansal Yatırım Kararları, Davranışsal Finans Eğilimleri, Finansal Risk Algısı İlişkisi
·    Finansal Karar Alma Davranışını Etkileyen Psikolojik Ve
Nörolojik Faktörler
·    Finansal Risk Algısı Ve Anksiyete
·    Finansal Karar Verme Sürecinde Duygusal Bulaşmanın Ve Bilinçsizliğin Risk Alma Davranışı Üzerine Etkisi
·    Küresel Krizlerde Finansal Risk Alma Davranışı
·    Finansal Tüketicilerin Algıladıkları Riskin Azaltılmasında
Bddk’nın Yapmış Olduğu Uygulamalar
·    Risk İştahı Endeksi İle Bist 100 Volatilitesi Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma
·    Mayıs Ayı Satış (Cadılar Bayramı) Etkisinin Finansal Risk İsteksizliği Bağlamında İncelenmesi: Borsa İstanbul’dan Kanıtlar
·    Çerçeveleme Etkisinin Yeniden Değerlendirilmesi: Kazanç-Kayıp Tercihlerinde Kesinlik Ve Yansıma Etkileri
·   Yatırımcıların Kaygı Düzeylerinin Risk Toleransına Olan Etkisinin İncelenmesi
 
 

Davranışsal Finans Perspektifinde Finansal Risk
Teoriler ve Uygulamalar isimli 298 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Yusuf Bahadır Kavas tarafından yazılmış ve EKİN KİTABEVİ YAYINLARI yayınevinin 08.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Davranışsal Finans Perspektifinde Finansal Risk Teoriler ve Uygulamalar pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.