Cumhuriyet Dönemi Demokrasi Hareketleri pdf – Yandex indir

tarafından
11
Cumhuriyet Dönemi Demokrasi Hareketleri pdf – Yandex indir

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 100 yıllık tarihinde çok önemli siyasal olaylar meydana geldi. TBMM’nin kurulmasıyla birlikte monarşiden demokrasiye geçildi. Günümüze gelinceye kadar Türk demokrasisi birçok zorluklarla karşılaştı. 27 Mayıs 1960, 12 Eylül 1980 Darbeleri ve 12 Mart 1971 Muhtırası Cumhuriyet tarihimizde demokrasinin en çok sekteye uğradığı dönemler oldu. Bu çalışmada Cumhuriyet Dönemi demokrasi hareketleri objektif bir biçimde ele alındı. Çalışmada o dönemler için yazılmış kaynakları incelendi.
 
Kitabın giriş bölümünde cumhuriyet döneminde meydana gelen siyasi olaylar genel hatlarıyla açıklandı. Çalışmanın amacı, yöntemi, kapsam ve sınırlılıkları, veri toplama tekniği hakkında bilgi verildi. İkinci bölümde konu ile ilgili önceki araştırmalara değinildi. Üçüncü bölümde demokrasi liberalizm gibi terimler açıklandı. Demokrasinin cumhuriyet dönemine kadar Osmanlı Devleti’nde ne şekilde bir süreçten geçtiği ele alındı. Dördüncü bölümde tek parti dönemi olarak adlandırılan 1923-1950 yılları arasında geçen siyasi olaylar incelendi. Çok partili hayata geçiş süresi ve bu süreçte yaşanan olaylara değinildi. Beşinci bölümde demokrat parti dönemini ve 1960 askeri darbesi sonrası demokratik gelişmeler objektif olarak anlatıldı. İhtilalden sonra gelişen siyasi olaylar ve 1961 anayasası hakkında bilgiler verildi. Altıncı bölümde 12 Mart dönemi ve 1980 askeri darbesi, 1982 anayasası ve kurulan yeni siyasi partiler anlatıldı. Yedinci bölümde AK partinin kuruluşu ve cumhurbaşkanlığı seçim süresi incelendi. Son olarak cumhuriyet tarihi dönemi genel olarak ana hatlarıyla açıklandı.
 
1920’de Türkiye Büyük Millet meclisinin kurulmasıyla başlayan ve günümüze kadar geçen süreçte Türkiye’deki demokrasi hareketleri bir bütün olarak incelendi. Bu çalışma ile Türkiye’de kurulan partilerin yapısını, görüşlerini ve çalışmalarını ortaya koyma hedefi amaçlandı. Günümüzde sürekli tartışılan demokrasinin Cumhuriyet döneminde ne şekilde başladığı ve hangi merhalelerden günümüze kadar geldiğini bilmek önemlidir. Böylece siyasi partilerin tutum ve davranışlarını daha iyi anlamak mümkündür.
 

Cumhuriyet Dönemi Demokrasi Hareketleri isimli 223 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Mahmut Turan tarafından yazılmış ve EFE AKADEMİ YAYINLARI yayınevinin 20.01.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Cumhuriyet Dönemi Demokrasi Hareketleri pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.