Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Muhakeme Usulü pdf – Yandex indir

tarafından
6
Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Muhakeme Usulü  pdf – Yandex indir

Seri muhakeme usulü, ceza yargılamasındaki iş yükünün azaltılması, ceza adaletinin sağlanması ve suça karşı hızlı ve etkin bir şekilde yaptırım uygulanması amacıyla hukuk sistemimize kazandırılmış özel bir muhakeme usulüdür.
Seri muhakeme usulü, klasik muhakeme usulüne göre kısaltılmış ve basitleştirilmiş süreçlerden oluşmaktadır. Söz konusu kısaltma ve basitleştirmeler ceza muhakemesi hukukundaki temel hak ve ilkelerin ihlaline sebebiyet verebilecek uygulamaları beraberinde getirebilmektedir.
Bu doğrultuda mevcut eserin birinci bölümünde seri muhakeme usulü hakkında temel bilgilere yer verilmiş olup ikinci bölümde ise seri muhakeme usulünün uygulama koşulları ve aşamaları, temel haklar ile öğretideki görüşler dikkate alınarak incelenmiştir. Ayrıca temel hak ve hürriyetlerin ihlaline sebebiyet verdiği düşünülen uygulamalar bakımından önerilere yer verilmiştir.
 

Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Muhakeme Usulü isimli 142 sayfadan oluşan kitap ; Av. Melda Gürel tarafından yazılmış ve PLATON HUKUK yayınevinin 20.01.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Muhakeme Usulü pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.