Cahiz ve Arap Dilindeki Yeri pdf – Yandex indir

tarafından
4
Cahiz ve Arap Dilindeki Yeri pdf – Yandex indir

Sami dillerin birçok kolu yok olmasına rağmen Arapçanın varlığını sürdürmesi ve canlı bir dil olarak kalmasında Kur’an, Hadis ve köklü İslam medeniyetinin büyük bir etkisi vardır. Kutsal Kitabımız’ın, Peygamberimiz’in hadislerinin ve temel İslamî kaynaklarının Arapça olması ve İslam toplumlarının asırlardır bu dille matematik, tıp, astronomi, fizik, edebiyat, tarih, coğrafya, mûsiki ve diğer ilimlerin her sahasında binlerce eser vererek bir kültür ve medeniyet oluşturması, bu dilin önemini artıran sebeplerdendir. 
Elinizdeki kitapta, Arap dili ilimlerinde çok önemli bir yere sahip olan Câhiz ele alınmaktadır. Onun edebî, belâğî, itikadî, felsefi vb. birçok yönü araştırılıp çalışılmıştır. Ancak Arap dili ilimlerinin en önemlisi olan nahiv ve nahiv usulü yönünden herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 

Bu kitapta, Câhiz’in nahiv ve nahiv usulü hakkındaki görüşleri incelendi.
 
 

Cahiz ve Arap Dilindeki Yeri isimli 210 sayfadan oluşan kitap ; Abdüsselam Tunç tarafından yazılmış ve İLAHİYAT KİTAP yayınevinin 20.10.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Cahiz ve Arap Dilindeki Yeri pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.