Cahiliyye Döneminde Arap Kadın Şairler Ve Şiirleri Tematik Ve Retorik Bir İnceleme pdf – Yandex indir

tarafından
5
Cahiliyye Döneminde Arap Kadın Şairler Ve Şiirleri Tematik Ve Retorik Bir İnceleme pdf – Yandex indir

Câhiliyye devri Arap kadın şairler ve şiirlerine ilişkin yapılan çalışmaların genelde biyografik ağırlıkta olduğu ve şiirlerinin içeriği ve edebi üslubunu inceleyen özgün bir çalışmanın mevcut olmadığı görülmektedir. Çalışmamızda Câhiliyye devri kadınların şiirlerinden kesitler sunarak bunların ihtiva ettiği edebi temalar açısından incelenmiştir. Bunun yanı sıra temel konumuzla ilişkili olması sebebiyle Câhiliyye dönemine ait bazı bilgilere ve o dönemde yaşayan kadının şiirdeki imajına ve şiirle ilgili genel hususlara temas edilmiştir. Câhiliyye devrinde genellikle muhtelif edebi konularda şiirler ortaya çıkmıştır. Bunlar Gazel, mersiye, hamaset, vasıf, hikmet, fahriye, methiye ve hicivdir. Araştırmamız, Câhiliyye devri kadınların nazmettikleri şiirleri içerik ve edebi üslup bakımından tetkik ederek onların imgesini ortaya koymayı hedeflemektedir. Çalışmamız giriş, iki bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Birinci bölümde Câhiliyye dönemi, o dönemde yaşayan şair ve kadının toplumdaki yeri, şiirin önemi ve bu sahada telif edilen eserler ele alınmıştır. İkinci bölümde ise kadınların şiirleri, edebi türleri açısından tahlil edilmiştir.
 

Cahiliyye Döneminde Arap Kadın Şairler Ve Şiirleri Tematik Ve Retorik Bir İnceleme isimli 100 sayfadan oluşan kitap ; Nurullah Oruç tarafından yazılmış ve SON ÇAĞ YAYINLARI-AKADEMİK yayınevinin 02.02.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Cahiliyye Döneminde Arap Kadın Şairler Ve Şiirleri Tematik Ve Retorik Bir İnceleme pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.