Cahiliye Üzerine Tetkikler 2 pdf – Yandex indir

tarafından
4
Cahiliye Üzerine Tetkikler 2 pdf – Yandex indir

Bilindiği üzere İslâm, asırlarca; atadan babadan nakledile gelen ve kendilerine mahsus inanç ve kültürleri bulunan, onunla şekillenmiş bireysel ahlak, aile yapısı, çeşit çeşit evlilik biçimleri, aile fertlerinin birbiriyle ilişkileri, miras, irsiyet, nikâh, boşanma gibi daha birçok muamele yanında kabileler arası ilişkileri, siyasi ve idari yapıları, cezai müeyyideleri gibi sosyal, toplumsal yapılarının kısmen kutsallık rengine bürünmüş değerler dünyasının üzerine gelmiştir. İslâm “Vahiy” vasıtasıyla ve onunla kişisel karakteri ile yoğrulmuş olan Hz. Peygamber’in hem kendisinin hem de içinde bulunduğu toplumun her bireyinin karakterini şekillendiren ve inançla karışık hayat tarzını belirleyen “Nebevi Dokunuş”la yani Sünnet ile de yeni bir biçim almaya başlamıştır. Binaenaleyh halka halka yıllar içinde tabiri câizse rafineriden geçmiş bir geleneğin Vahye ve Sünnete uygun şekle bürünmesi çok da kolay olmamıştır.
Bireyden başlayarak toplumsal çapta bir değişim ve dönüşüme şâhid olunan bu tarihi realitenin mayalanmasında birinci derecede etkili olan Vahiy ve Nebevi Sünnet’tir. Ancak Vahiy ve Sünnet’in asırlar ve coğrafyalar ötesi geçerliliğini; sahip olduğu evrensel değerini günümüz Müslümanları için de geçerli hükümler taşıdığını iddia edebilmemiz için bu “Kurucu Metinler”in sadece lâfzen değil, nüzul ve vürûd ettiği ortamla bütünlük arzeden anlam evrenini bilmemiz gerekmektedir. Bunun için de Allah ve Resûlü’nün buyruklarının mahalli oluşumuyla sınırlandırılmayan, maksadı ve maslahatı bize sağlayan bir anlama yöntemine ihtiyaç olduğu ortadadır.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak 8 Ekim 2021-3 Nisan 2022 tarihleri arasında “İslam Düşüncesinin ve İlimlerinin Devirleri Üzerine: Câhiliye” temalı konferanslar, zikredilen amaç ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.
İşte bu eserde yer alan her bir çalışma, evveliyatında uzmanlarınca izlenmiş, tartışılmış 29 konferansla da meraklısını buluşturacak olan, İslâm Nassları’nın (Âyet ve Hadis-Sünnet’in) doğru anlaşılması ve günümüz Müslümanlarının yaşadığı problemlere literal (Lâfızcı, mahalli) değil anlamı ve maksadı önceleyen evrensel değer üretme çalışmalarına yardımcı olacak akademik nitelikli araştırmaları içermektedir.
Her bir çalışmanın ilk sayfasında yer alan karekodlar, ilgili metne ait internet ortamındaki görsel sunumlara erişim imkânı sunmaktadır. Böylece konuya ilgi duyan araştırmacılar için çağa uygun yazılı ve görsel bir kaynak oluşturulmuştur.
 

Cahiliye Üzerine Tetkikler 2 isimli 464 sayfadan oluşan kitap ; Veli Atmaca tarafından yazılmış ve RAĞBET YAYINLARI yayınevinin 17.01.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Cahiliye Üzerine Tetkikler 2 pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.