Bürokrasi Dersleri pdf – Yandex indir

tarafından
11
Bürokrasi Dersleri pdf – Yandex indir

Birinci Bölüm
Bürokrasi: Kavramsal Çerçeve Ve Tarihsel Süreç
İkinci Bölüm
Yönetim Teorileri Ve Bürokrasi
Üçüncü Bölüm
Bürokratik Yönetim Teorisi
Dördüncü Bölüm
Türkiye’de Bürokrasi Ve Tarihsel Süreç
Beşinci Bölüm
Türkiye’de Bürokrasi Ve Yozlaşma
Altıncı Bölüm
Yeni Kamu Yönetimi (Yky)
Yedinci Bölüm
Yönetişim
Sekizinci Bölüm
Yeni Sağ Ve Bürokrasi
Dokuzuncu Bölüm
Bürokraside Yeniden Yapılanma Ve Performans Tabanlı Örgütler
Onuncu Bölüm
Yıpranan Bürokrasiye Alternatifler
Onbirinci Bölüm
Weberyan Bürokrasiden Neo Weberyan Devlete
Onikinci Bölüm
Hümonokrasi
 

Bürokrasi Dersleri isimli 292 sayfadan oluşan kitap ; M. Akif Özer tarafından yazılmış ve GAZİ KİTABEVİ yayınevinin 10.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bürokrasi Dersleri pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.