Buhari ve Müslim’den Hadis Okumaları Tevhid ve Zikir pdf – Yandex indir

tarafından
5
Buhari ve Müslim’den Hadis Okumaları  Tevhid ve Zikir pdf – Yandex indir

Temel hadis eserlerinden okumak yapmak, kaynak bilincine sahip her ilim talibi için önemli bir hedeftir. Söz konusu okumaların Buhârî ve Müslim’in Sahih’lerine has olması ise ayrı bir tercih sebebidir. Bir hadis şerhi niteliği taşıyan ve aynı zamanda râvi ve rivâyet açısından bazı teknik izahları da içeren çalışmamız, çerçeve olarak Buhârî’nin Kitâbu’t-Tevhid’i ile Müslim’in Kitâbü’z-Zikr’inden ilk on ikişer babı kapsamaktadır. Bilhassa tevhîd ve zikir bölümlerinin seçilmesi, bu iki temanın birbirini tamamlayan özelliğine ve dinî hayattaki dinamizmine vurgu yapmak içindir. Zira sağlam bir tevhîd anlayışı için zikr-i daim üzere olmak, yapılan her işte Cenâb-ı Hakk’ı hatırda tutmak esastır. Bir başka ifadeyle hayat yolculuğundaki yegâne gayeye, tevhîd ve zikir birlikteliğiyle ulaşılabilir. İşte bütün bu hususlarda belli bir akademik seviyede hadis okuma iştiyakı ve merakı içinde olup nebevî öğretiden istifade etmek isteyenlere; elinizdeki kitap şüphesiz kayda değer bir katkı sunacaktır.
 

Buhari ve Müslim’den Hadis Okumaları Tevhid ve Zikir isimli 224 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Mustafa Öztürk tarafından yazılmış ve ERKAM YAYINLARI yayınevinin 26.10.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Buhari ve Müslim’den Hadis Okumaları Tevhid ve Zikir pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.