Borçlar Hukuku Genel Hükümler pdf – Yandex indir

tarafından
13
Borçlar Hukuku Genel Hükümler pdf – Yandex indir

Ders kitabımız bu basısında tamamiyle gözden geçirilmiş, güncellenmiş, yeni başlıklar eklenmiş, kitapta yer alan bazı hatalı ifadeler düzeltilmiştir. Tüm bunlar yapılırken kitabın hacminin artmamasına özen gösterilmiş, lisans eğitimi düzeyinde gerekli olmayan detaylara özellikle yer verilmemiştir.(ÖNSÖZDEN)

İçindekiler
 

1. Bölüm: Giriş ve Temel Kavramlar

A. Konuyu Sunuş Pratiği

B. Sorular

C. Borçlar Hukukuna Giriş

D. Borçlar Hukukunun Temel Kavramları
 

2. Bölüm: Borç ve İrade Açıklaması

A. Konuyu Sunuş Pratiği

B. Sorular

C. Genel Bakış

D. Borç: İçeriği ve Unsurları

E. Borcun Kaynaklarından Sözleşmenin Kurucu Unsuru: İrade Açıklaması
 

3. Bölüm: Sözleşmenin Kuruluşu

A. Konuyu Sunuş Pratiği

B. Sorular

C. Sözleşmenin Kuruluşu

D. Sözleşmenin Kuruluşuna İlişkin Özel Durumlar

E. Özet
 

4. Bölüm: Sözleşmenin Yorumu, Tamamlanması ve Uyarlanması-Genel İşlem Koşulları

A. Konuyu Sunuş Pratiği

B. Sorular

C. Genel Bakış

D. Sözleşmenin Yorumu

E. Genel İşlem Koşulları
 

5. Bölüm: Geçerlilik Koşulları (Şekil ve İçerik) Aşırı Yararlanma

A. Konuyu Sunuş Pratiği

B. Sorular

C. Sözleşmenin Şekli

D. Sözleşmenin İçeriğini Belirleme Özgürlüğünün Sınırları (TBK m. 27)

E. Aşırı Yararlanma (Gabin)
 

6. Bölüm: İrade Bozuklukları

A. Konuyu Sunuş Pratiği

B. Sorular

C. Genel Bakış

D. Yanılma (Hata)
 

7. Bölüm: İrade Bozuklukları II

A. Konuyu Sunuş Pratiği

B. Sorular

C. Aldatma (Hile)

D. Korkutma (İkrah)

E. İrade Bozukluğunun İleri Sürülmesi

F. İptal Hakkının Kullanılmasının Hukuki Sonuçları

G. Diğer Kurumlarla Arasındaki İlişki
 

8. Bölüm: Temsil

A. Konuyu Sunuş Pratiği

B. Sorular

C. Temsilin Anlamı, Menfaatler Durumu, Benzer Kurumlardan Farkları ve Türleri

D. Temsilin Şartları
 

9. Bölüm: Borçluların ve Alacaklıların Çokluğu, Üçüncü Kişi Tarafından İfa, Üçüncü Kişiye İfa

A. Borçlu ve Alacaklıların Çokluğu

B. Üçüncü Kişi Tarafından İfa ve Halefiyet

C. Üçüncü Kişiye İfa
 

10. Bölüm: Haksız Fiil Sorumluluğunun Genel Esasları ve Kusur Sorumluluğu I

A. Konuyu Sunuş Pratiği

B. Sorular

C. Haksız Fiil Sorumluluğunun Temelleri

D. Kusur Sorumluluğu I
 

11. Bölüm: Kusur Sorumluluğu II

A. Konuyu Sunuş Pratiği

B. Sorular

C. Kusur Sorumluluğunun Diğer Koşulları

D. TBK m. 49/f. 2’ye göre Sorumluluk

E. Tüzel Kişilerde Organ Sorumluluğu (TMK m. 50/f. 2)
 

12. Bölüm: Olağan Sebep Sorumluluğu

A. Konuyu Sunuş Pratiği

B. Sorular

C. Genel Bakış

D. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu (TBK m. 66)

E. Ev Başkanının Sorumluluğu

F. Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu

G. Yapı Malikinin Sorumluluğu (TBK m. 69)

H. Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu (TMK m. 730)
 

13. Bölüm: Ürün Sorumluluğu ve Tehlike Sorumlulukları

A. Konuyu Sunuş Pratiği

B. Sorular

C. Ürün Sorumluluğu

D. Tehlike Sorumlulukları
 

14. Bölüm: Sorumluların Çokluğu, Zamanaşımı, Sorumluluğun Hukuki Sonuçları

A. Konuyu Sunuş Pratiği

B. Sorular

C. Sorumluların Çokluğu

D. Haksız Fiilden Doğan Alacakların Tabi Olduğu Zamanaşımı Süreleri

E. Sorumluluğun Sonuçları

F. Maddi Zararın Belirlenmesi

G. Tazminatın Belirlenmesi
 

15. Bölüm: Sebepsiz Zenginleşme I- Koşulları

A. Konuyu Sunuş Pratiği

B. Sorular

C. Genel Bakış

D. Sebepsiz Zenginleşmenin Temel Unsurları
 

16. Bölüm: Sebepsiz Zenginleşme II- Hukuki Sonuçları, Benzer Taleplerle İlişkisi

A. Konuyu Sunuş Pratiği

B. Sorular

C. Genel Bakış

D. Sebepsiz Zenginleşmenin Hukuki Sonucu Olarak Zenginleşmenin Geri Verilmesi Talebi

E. Benzer Taleplerle Olan İlişkisi
 

17. Bölüm: İfa Engelleri- Genel Esaslar ve Alacaklı Temerrüdü

A. İfa Engelleri Sisteminin Yapısı

B. İfayı Reddetme Hakları

C. Alacaklının Temerrüdü

D. İfa Engelleri Sisteminde Sözleşme Benzeri Borç İlişkileri
 

18. Bölüm: İfa Engelleri II- İfa İmkansızlığı- Gereği Gibi İfa Etmeme

A. Konuyu Sunuş Pratiği

B. Sorular

C. Bir İfa Engeli Olarak İmkansızlık

D. Borcun Gereği Gibi İfa Edilmemesi
 

19. Bölüm: İfa Engelleri III- Borçlunun Temerrüdü- Edimin İfasına Yönelik Güvenceler

A. Konuyu Sunuş Pratiği

B. Sorular

C. Borçlu Temerrüdü

D. Edimin İfasına Yönelik Güvenceler
 

20. Bölüm: Borçların Sona Ermesi ve Zamanaşımı

A. Konuyu Sunuş Pratiği

B. Sorular

C. Borçların Sona Erme Sebeplerine Genel Bakış

D. Borçların İfası

E. İfa Dışındaki Sona Erme Sebepleri

F. Zamanaşımı

G. Hak Düşürücü Süre
 

21. Bölüm: Üç Taraflı Hukuki İlişkiler I: Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme, Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme, Borcun Üstlenilmesi

A. Konuyu Sunuş Pratiği

B. Sorular

C. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme

D. Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme

E. Borcun Üstlenilmesi
 

22. Bölüm: Üç Taraflı Hukuki İlişkiler II: Alacağın Devri, Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma

A. Konuyu Sunuş Pratiği

B. Sorular

C. Alacağın Devri (Temliki)

D. Sözleşmenin Devri

E. Sözleşmeye Katılma
 

23. Bölüm: Teoride ve Uygulamada Hukuki Sorun/Talep Temelinde Olay Çözümü

A. Sunuş Pratiği

B. Sorular

C. Hukuki Sorun/Talep Temelinde Olay Çözümü

D. Pratik Bilgiler

E. Sözleşmeden Doğan Borca Aykırılık Hallerine Genel Bakış

F. Sunuş Pratiğinin Çözümü
 

Borçlar Hukuku Genel Hükümler isimli 858 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve ON İKİ LEVHA YAYINCILIK yayınevinin 09.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Anayasa Değişikliklerinin Demokratik Niteliği ve Denetimi pdf - Yandex indir başlıklı makalemizde Anayasa Değişikliklerinin Demokratik Niteliği ve Denetimi indir, Anayasa Değişikliklerinin Demokratik Niteliği ve Denetimi oku ve Anayasa Değişikliklerinin Demokratik Niteliği ve Denetimi pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Borçlar Hukuku Genel Hükümler pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.