Bireysel Kariyer Planlamada Etkili Olan Faktörler pdf – Yandex indir

tarafından
19
Bireysel Kariyer Planlamada Etkili Olan Faktörler pdf – Yandex indir

BİRİNCİ BÖLÜM
KARİYER KAVRAMI, KAPSAMI VE ÖNEMİ
1.1. Kariyer Kavramı
1.2. Kariyer Boyutları
1.3. Kariyerle İlgili Diğer Kavramlar
1.4. Kariyer Aşamaları

İKİNCİ BÖLÜM
KARİYER PLANLAMA
2.1. Kariyer Planlamasının Tanımı
2.2. Kariyer Planlamasının Önemi
2.3. Örgütsel Kariyer Planlama
2.4. Bireysel Kariyer Planlama
2.5. Kariyer Yollarına İlişkin Yaklaşımlar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BİREYSEL KARİYER PLANLAMANIN TEMEL BOYUTLARI
3.1. Bireysel Kariyer Planlama
3.2. Bireysel Kariyer Planlama Süreci
3.3. Bireysel Kariyer Planlamanın Temel Belirleyicileri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ARAŞTIRMA
4.1.1. Örneklem Grubunun Tanımlayıcı Özellikleri
4.1.2. Öğrencilerin Kariyer Planlamasına Etki Eden Faktörler
4.1.3. Öğrencilerin Kariyer Planlamasına Etki Eden Faktörlerin Tanımlayıcı Özeliklere Göre Farklılaşma Durumu
 

Bireysel Kariyer Planlamada Etkili Olan Faktörler isimli 136 sayfadan oluşan kitap ; Duygu Yıldırım tarafından yazılmış ve EKİN KİTABEVİ YAYINLARI yayınevinin 08.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bireysel Kariyer Planlamada Etkili Olan Faktörler pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.