Bir Sosyal Davranışçı Açısından Zihin, Benlik ve Toplum pdf – Yandex indir

tarafından
7
Bir Sosyal Davranışçı Açısından Zihin, Benlik ve Toplum pdf – Yandex indir

Çevirisini yaptığım bu eserin dayanağı, Amerikalı bilim insanı, akademisyen, sosyal psikolog ve düşünür George Herbert Mead’in (1863-1931), Chicago Üniversitesi’nde verdiği ‘sosyal psikoloji’ dersine ait olan ve bir öğrencisi tarafından tutulan ders notlarıdır. Bu ders notları Mead’in ölümünden sonra derlenerek kitap haline getirilmiş ve ilk kez 1934 yılında yayınlanmıştır.

Bizim ülkemizde çok fazla bilinmeyen, sadece psikoloji, sosyal psikoloji, sosyal davranışçılık alanlarında çalışan uzmanlar tarafından tanınan George Herbert Mead ve onun bu çalışması, genelde psikoloji, özelde sosyal psikoloji, sosyal davranışçılık alanlarında bir başyapıt olmasının yanısıra, klasik sosyoloji kuramının da önemli bir tamamlayıcısıdır.
Siyasi ve felsefi yönden pragmatist, bilimsel yönden sosyal psikolog olan Mead, Anglo Sakson yapımı bir felsefi ve siyasi akım olan; doğruluğu, hakikati, başarıyı tek yanlı olarak, sadece bunların doğurduğu sonuçlar üzerinden değerlendiren ve hakikate sağladığı yarar açısından yaklaşan, incelediği, araştırdığı hemen her konuya “bu ne işe yarar” sorusuyla yaklaşan pragmatizmin en önde gelen temsilcilerinden birisidir ve aynı zamanda görüşlerine değer verilen seçkin ve özgün bir bilim insanı ve sosyal psikologdur.

-Vedat Ahsen Coşar
 

Bir Sosyal Davranışçı Açısından Zihin, Benlik ve Toplum isimli 400 sayfadan oluşan kitap ; George Herbert Mead tarafından yazılmış ve DORLİON YAYINLARI yayınevinin 05.02.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir Sosyal Davranışçı Açısından Zihin, Benlik ve Toplum pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.