Bir Muhacirlik Öyküsü ve İlimlerin Sınıflandırılması Nureddin Şirvani ve Meratibuʼl-Ulûm Risalesi Tahkik, Tahlil, Tercüme pdf – Yandex indir

tarafından
6
Bir Muhacirlik Öyküsü ve İlimlerin Sınıflandırılması  Nureddin Şirvani ve Meratibuʼl-Ulûm Risalesi Tahkik, Tahlil, Tercüme pdf – Yandex indir

Şirvânî yaşamış olduğu yoğun hadiselere rağmen farklı alanlarda eser vermeyi başarmıştır. Bu eserlerin biri de Merâtibu’l-’Ulûm risalesidir. Söz konusu bu eser aslında bir ilimler tasnifinden ibarettir. Fakat müellif eserinde ilimleri tasnif etmeden önce  bölgede yaşanan değişimleri anlatmaya çalışır. Böylece kendi perspektifinden tarihi olayları kaydederek eserine artı bir değer kazandırır. Bununla birlikte müellif birçok akli ve şer’î konulara değinerek bazı ihtilaflı meselelerde görüş beyanında bulunur. Aslında yazarın görüşleri daha çok tercihten ibaret olduğu söylenebilir. Bu tercihleri yaparken de çok sayıda kaynak kullanarak farklı düşünürlerin de görüşlerini dolaylı olarak izah etmiş olur.

Nureddin eş-Şirvânî özellikle Osmanlı düşünce tarihine değer katan bir isimdir. Ancak ne yazık ki ünlü olmadığı için çoğu eseri gün yüzüne çıkmamıştır. Bu çalışmanın asıl amacı da onun hayatı, düşüncelerini ve en önemli eser olan Merâtibu’l-’Ulûm risalesini okuyuculara tanıtmaktır.
 
 

Bir Muhacirlik Öyküsü ve İlimlerin Sınıflandırılması Nureddin Şirvani ve Meratibuʼl-Ulûm Risalesi Tahkik, Tahlil, Tercüme isimli 208 sayfadan oluşan kitap ; Ersan Türkmen tarafından yazılmış ve İLAHİYAT KİTAP yayınevinin 08.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir Muhacirlik Öyküsü ve İlimlerin Sınıflandırılması Nureddin Şirvani ve Meratibuʼl-Ulûm Risalesi Tahkik, Tahlil, Tercüme pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.