Bilişsel Uyarım Terapisi (Demans Tanılı Bireyler İçin) pdf – Yandex indir

tarafından
5
Bilişsel Uyarım Terapisi (Demans Tanılı Bireyler İçin) pdf – Yandex indir

Ortalama yaşam süresinin uzaması nedeni ile dünya nüfusu giderek yaşlanmaktadır. İleri yaş hastalığı olarak bilinen demans, 65 yaş üzerinde daha sık görülmekte ve yaşla birlikte sıklığı da artmaktadır. Demansta mümkün olan en erken dönemde medikal tedaviye başlanmalı, bu tedaviye ek olarak erken dönemden itibaren destek tedavisi de verilmelidir. Şu anda mevcut medikal tedavilerin amacı uzun vadede hastalığın seyrini yavaşlatmak, davranış ve uyku problemlerini kontrol altına almaktır. Medikal tedaviyle birlikte sosyal destek, fiziksel ve zihinsel aktiviteler ile kişinin yaşam kalitesini yükseltmek mümkündür.
Bilişsel Uyarım Terapisi (BiUT) demansta ilaç tedavisinin yanında destek tedavisi olarak en güncel olan ve yaygın olarak kullanılan müdahaledir. BiUT, bireylerin bilişsel ve/veya sosyal işlevselliğini, birey, grup ya da bakım verenin sosyalliğini ve yaşam kalitesini artıran, duygu durumunu düzenleyen, bilişsel işlevler, sosyal ve etkileşim becerilerinin geliştirilmesine odaklanan bilişsel bozukluklar için kullanılan girişimsel olmayan, psikososyal bir müdahaledir.
BiUT ilaç tedavisi ile birlikte kullanıldığında demansın evreler arası geçişini de geciktirmektedir. Ayrıca BiUT, “Cochrane review of Reality Orientation” veri tabanındaki teori ve kanıtlar temelinde geliştirilmiş ve uygulamaya açılmış bir modeldir.
 

Bilişsel Uyarım Terapisi (Demans Tanılı Bireyler İçin) isimli 87 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve PLATANUS PUBLISHING yayınevinin 04.09.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Bilişsel Uyarım Terapisi (Demans Tanılı Bireyler İçin) pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.