Bilgi,İktidar ve Politika Alanının İnşası Türkiye’de Düşünce Kuruluşları pdf – Yandex indir

tarafından
13
Bilgi,İktidar ve Politika Alanının İnşası  Türkiye’de Düşünce Kuruluşları pdf – Yandex indir

Düşünce kuruluşları dünyada bir asrı, Türkiye’de yarım asrı geride bırakmışlardır. Batı’da özellikle ABD’de çok etkili kuruluşlar hâline gelmişlerdir. Küreselleşme süreciyle birlikte Küre üzerinde yayılmış ve sayıları ciddi şekilde artmıştır. Bu kuruluşların, Türkiye’de 2000’li yıllardan itibaren etkileri, görünümleri ve sayıları dikkate değer oranda artmıştır.

Böylesine önemli bir konuyu ele alan bu çalışma, sosyal bilim alanlarının farklı disiplinlerinde çalışan bilim insanlarını, toplumun okuryazar (literati) kesimini ve daha genel olarak tüm toplumu okuyucu kitlesi olarak hedeflemiştir.

Bu çalışma, Türkiye’de düşünce kuruluşları üzerine yapılan en kapsamlı ve alanında öncü doktora çalışmalarından birinin kitaplaştırılmış hâlidir. Kitap çalışması, alandaki güncel gelişmeler kapsamında en son verilerle güncellenmiştir. Bu hâliyle gerek işin uzmanlarına gerekse konuya ilgi duyan genel okura, kapsamlı bir literatür çalışması ve saha görüşmeleriyle desteklenmiş zengin bir içerik sağlamaktadır.

Çalışmada, öncelikle genel itibarıyla düşünce kuruluşlarının tanımları, tarihsel süreçleri ve tipolojileri ele alınmıştır. Ardından Türkiye’de düşünce kuruluşlarının karşılaştıkları sorunlar ele alınmış ve paydaşlarla ilişkilerine değinilmiştir. Ayrıca dünyada ve Türkiye’de bu kuruluşların genel görünümüne ilişkin güncel verilerle desteklenen bir resim ortaya konulmuştur. Daha sonra farklı bağlamlar üzerinden bilgi, iktidar ve politika alanının inşasında üstlendikleri rol ve işlevlerine ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. Nihayet çalışma, kapsamlı bir sonuç ve değerlendirmeyle sona erdirilmiştir.
 

Bilgi,İktidar ve Politika Alanının İnşası
Türkiye’de Düşünce Kuruluşları isimli 260 sayfadan oluşan kitap ; Mehmet Münip Babur tarafından yazılmış ve NOBEL BİLİMSEL yayınevinin 09.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bilgi,İktidar ve Politika Alanının İnşası Türkiye’de Düşünce Kuruluşları pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.