Biat İslam Kültüründe Siyasal ve Toplumsal Yitik ve Asil Bir Kavramın Semantik Analizi pdf – Yandex indir

tarafından
26
Biat  İslam Kültüründe Siyasal ve Toplumsal Yitik ve Asil Bir Kavramın Semantik Analizi pdf – Yandex indir

Bu kitap, bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında, konumuza ışık tutacağı düşüncesiyle “dil” hakkında genel bilgiler verilerek, dilin düşünce ve kültür ile ilişkisi ortaya konulmaya çalışılmış ve semantik ilminin gelişimi hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde ise, “biat” kavramının semantik analizi yapılmaya çalışılmıştır. Bunun için önce, “bâ-ye-a’” kökünün müştakları, hem ilk dönem sözlüklerden, cahiliye dönemi şiirlerden, hem de Kur’ân’dan taranarak ayrı ayrı tesbit edilmiştir. Bu bölümde, siyasal bir kavram olması sebebiyle, “biat” kelimesi siyasi açıdan tahlil edilmiştir. Ayrıca, “biat” kelimesiyle akraba kabul edilen hılf, ahd, taat kavramları hakkında ön bilgiler de verilmiştir. Biat kavramı ve tarihsel gelişimi ile ilgili özet açıklamalar yapılarak Yahudilik, Hrsitiyanlık ve cahiliye dönemi şiirinde geçen biat kavramlarının semantic analizi yapılmıştır. Üçüncü bölümde ise İslâm’ın ilk dönemi ile birlikte bia kavramıın anlam genişlemesi ve daralmaları incelenmiştir. Daha sonra bu dört kavramın mukayeseleri yapılarak, bunlarla ilgili tartışmalara ve farklı yorumlara yer verilmiştir. Sonuç kısmında, araştırmanın genel bir değerlendirilmesi yapılmış, cahiliye şiirinde, Kur’ân’da, hadislerde geçen “biat” kelimesinin semantik analizine dâir tesbit edilen hususlar maddeler halinde özetlenmiştir.
 

Biat İslam Kültüründe Siyasal ve Toplumsal Yitik ve Asil Bir Kavramın Semantik Analizi isimli 140 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Tahsin Yıldırım tarafından yazılmış ve İLAHİYAT KİTAP yayınevinin 08.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Biat İslam Kültüründe Siyasal ve Toplumsal Yitik ve Asil Bir Kavramın Semantik Analizi pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.