Beyanî Tefsir Yolu (‘Ala Tarîqi’t-Tefsîri’l-Beyanî) (4 Cilt Takım) pdf – Yandex indir

tarafından
6
Beyanî Tefsir Yolu (‘Ala Tarîqi’t-Tefsîri’l-Beyanî) (4 Cilt Takım) pdf – Yandex indir

Fâdıl Sâlih es-Sâmerrâî çağdaş asırda beyânî tefsîr metodunun yaşayan en önemli  temsilcilerindendir. 
Sâmerrâî’nin BEYÂNÎ TEFSÎR YOLU adıyla tercüme ettiğimiz bu eseri, Ayşe Abdurrahman’ın BEYÂNÎ TEFSÎR adıyla Türkçeye tercüme edilmiş tefsirinden sonra beyânî tefsîr alanında yazılan ve dolayısıyla bu tefsîr metodunu bir adım ileriye götüren önemli bir eserdir. Bu alanda yazılmış ikinci tefsîrdir.  
Beyânî tefsîr, genel tefsîrden bir cüz olup takdîm-te’hîr, zikir-hazif, teşâbuh-ihtilâf ve bir lafzın diğerine tercih edilmesi gibi çeşitli anlatım tarzları üzerinde yoğunlaşarak Kur’ân ta’birlerini ve Kur’ân uslûbunu edebî / sanatsal açıdan açıklayan bir tefsir metodudur.
Belâğat, fesâhat, ses ve ifade güzelliği yönünden Kurân’ın beyânî icâzını  ortaya koyan bir tefsîr yönelişidir.
Sâmerrâî bu eserinde tıpkı selefi Ayşe Abdurrahman gibi sadece on dört sûrenin tefsîrine yer vermiştir. 
Sâmerrâî’nin bu eserin giriş kısmında zikredip uyguladığı ve diğer eserlerinde de ortaya koyduğu  beyânî tefsîrle alakalı metodolojik ilkeler, bu yolda yürüyenler için çok önemli ”uyarı levhaları” dır.  
 

Beyanî Tefsir Yolu (‘Ala Tarîqi’t-Tefsîri’l-Beyanî) (4 Cilt Takım) isimli 1579 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Fadıl Salih es-Samarrai tarafından yazılmış ve İŞARET YAYINLARI yayınevinin 16.03.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Gençler İnançtan Soruyor pdf - Yandex indir başlıklı makalemizde Gençler İnançtan Soruyor indir, Gençler İnançtan Soruyor oku ve Gençler İnançtan Soruyor pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Beyanî Tefsir Yolu (‘Ala Tarîqi’t-Tefsîri’l-Beyanî) (4 Cilt Takım) pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.