Bankacılıkta Risk Yönetimi ve Risk Ölçüm Yöntemleri pdf – Yandex indir

tarafından
7
Bankacılıkta Risk Yönetimi ve Risk Ölçüm Yöntemleri pdf – Yandex indir

Riski önceden yönetmenin, gerçekleşmesini beklemekten çok daha iyi olduğunu söylemek mümkündür. Risk yönetimi; belirli bir riski belirlemek, analiz etmek ve ardından yanıt vermek için kullanılan bir ölçüdür. Risk yönetimi; bir organizasyonun günlük ve uzun vadeli işleyişinin dokusuna giren çok çeşitli riskleri planlamak, yönetmek, organize etmek ve kontrol etmek için proaktif stratejinin uygulanmasıdır.

Bankacılık risklerinin değerlendirilmesi, analizi ve yönetimi ile ilgili konulara kapsamlı bir bakış sağlamayı ve bankacılık alanında eğitim alanlara ve sektör çalışanlarına bir bakış açısı sunmayı amaçlayan bu çalışmanın çerçevesi, finansal risklerin farklı boyutlarını, bankacılık sektörü risk yönetiminin ana hatlarını vurgulamaktadır. Risk ve sermaye yönetimi ile ilgili teorik ve kavramsal çerçeve ile risk yönetimi, sermaye yeterliliği teknik ve standartlarının sade bir sunumla ve özet bir içerikte açıklanmasına özen gösterilmiştir.
 

Bankacılıkta Risk Yönetimi ve Risk Ölçüm Yöntemleri isimli 170 sayfadan oluşan kitap ; Hatice Elanur Kaplan tarafından yazılmış ve NOBEL BİLİMSEL yayınevinin 19.04.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bankacılıkta Risk Yönetimi ve Risk Ölçüm Yöntemleri pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.