Bağımlılıklardan Korunma ve Sağlıklı Yaşam : Kısa Bir Giriş pdf – Yandex indir

tarafından
7
Bağımlılıklardan Korunma ve Sağlıklı Yaşam : Kısa Bir Giriş pdf – Yandex indir

Bağımlılıklar, ülkemizde ve dünyada çeşidi her geçen gün artan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Biyopsikososyal boyutu olan bağımlılıkları, görülme sıklığı, neden olduğu hastalıklar ve işlevsel bozukluklar, yaşam süresini kısaltıp kalitesini azaltması, tedavisinin maliyetli oluşu ve en önemlisi önlenebilir olmaları oldukça önemli kılmaktadır.
Bağımlılıkların çözümünde önleme ve erken müdahale çalışmaları önemlidir. Özellikle risk altındaki bireylerin erken tespiti, hangi bireysel ve çevresel faktörlerin risk oluşturduğunun ya da koruyucu olduğunun bilinmesi büyük önem teşkil etmektedir.
Sağlık boyutunun yanında sosyal boyutunun, eğitim ve hukuki yönlerinin olması nedeniyle çözümünde de multidisipliner yaklaşım gereklidir.
Üniversitemizde YÖK’ün Bağımlılıklarla Mücadele Eylem Planı kapsamında “Bağımlılıklarla Mücadele Koordinatörlüğü” oluşturulmuştur. Bu koordinatörlüğün amacı; öğrencilerimizi bağımlılıklar konusunda bilgilendirmek, onların farkındalıklarını artırmak, koruyucu önlemlerin alınmasını sağlamak, soru ve sorunlarında destek olmaktır. Kitap, bu amaçla kaleme alınmıştır.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Nurten ELKİN
 

Bağımlılıklardan Korunma ve Sağlıklı Yaşam : Kısa Bir Giriş isimli 105 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Öğr. Üyesi Nurten Elkin tarafından yazılmış ve İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI yayınevinin 03.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Bağımlılıklardan Korunma ve Sağlıklı Yaşam : Kısa Bir Giriş pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.