Avrupa Birliği’nin Batı Balkanlar Politikası pdf – Yandex indir

tarafından
5
Avrupa Birliği’nin Batı Balkanlar Politikası pdf – Yandex indir

Bu kitap, Avrupa Birliği’nin (AB) Batı Balkanlar politikalarını sosyal inşacılığa destek veren karşılıklı etkileşim, uygunluk mantığı, kültür-kimlik ve çıkarlar-eylemler bağlamında incelemektedir. Çalışmanın temel amacı, AB’nin Batı Balkanlar’ı sosyal inşacılık aracılığıyla ne yönde ve ne ölçüde etkilediğini araştırmaktır. Bu bağlamda Eurobarometre sonuçları, bölge ikincil yazarları, bölgesel kamuoyu yoklamaları ve bölge ülkelerine ilişkin yapılan röportajlar çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırmada, AB kurumlarının 1991-2021 yılları arasındaki bölgeye ilişkin raporları değerlendirmeye alınmıştır. Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu Raporları, Avrupa Birliği Zirve Sonuç Bildirgeleri, Avrupa Birliği Konsey Kararları ve Avrupa Parlamentosu Raporları incelenmiştir. Bu niyet bildirgeleri ışığında, AB’nin Batı Balkanlar’a yönelik eylemleri de sunulmuştur. Vakalar incelendiğinde, hiçbir Batı Balkan ülkesinin AB konusunda, menfaat üzerinden şekillenen eylemler ve politikalar içinde olmadığı bir perspektif ortaya konmuştur. AB’nin Batı Balkanlar’a yönelik yaklaşımı sosyal inşacı formüle uygun biçimde kimlik, çıkarlar ve eylemler aşamaları üzerinden değerlendirilmiştir.
 
 

Avrupa Birliği’nin Batı Balkanlar Politikası isimli 376 sayfadan oluşan kitap ; Nergiz Başeğmez Bolaman tarafından yazılmış ve URZENİ yayınevinin 09.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Avrupa Birliği’nin Batı Balkanlar Politikası pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.