Asım Us’un Yazıları ile Türk İnkılabı pdf – Yandex indir

tarafından
6
Asım Us’un Yazıları ile Türk İnkılabı pdf – Yandex indir

Türk inkılabı, Atatürk başta olmak üzere erken Cumhuriyet devri siyasi kişiliklerin eseridir. Ancak bu inkılabın topluma benimsetilmesi, kamuoyuna mâl edilmesi için başka kişi ve araçlara ihtiyaç vardır. Gazeteci Mehmet Asım Us, hem kendisi ve hem de gazeteleri Vakit ve Kurun ile bu misyonun yılmaz savunucuları olmuştur. Ayrıca, 1927-1950 yılları arasında milletvekilliği yapmıştır. Böylece Asım Us, gazeteciliğinin yanı sıra siyasi kişiliğiyle rejim yanında “etkin” bir konum elde etmiş ve hatta, “rejimin sözcüsü” haline gelmiştir. Öyle ki, Haziran 1928’de dini ıslah beyannamesi metnini ilk kez gazetesi Vakit de yayımlayarak da rejim açısından öncü bir rol oynamış; kamuoyu haberdar edilmiştir. Bununla yetinmeyen Asım Us, Cumhuriyet’in ilanı ve ilana karşı tepkilerden başlamak üzere çok partili siyasi hayat denemeleri (Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile Serbest Cumhuriyet Fırkası gibi) hilafetin ilgası, Şeyh Said isyanı, Türkçe ibadet ve Türkçe ezan tartışmaları, Menemen olayı gibi inkılap sürecinde yaşanan siyasi ve sosyal gelişmelere ilişkin görüşlerini dile getirmiş ve bunu yaparken de Cumhuriyet yönetimini desteklemiştir.
Prof. Dr. Mustafa BUDAK
 

Asım Us’un Yazıları ile Türk İnkılabı isimli 328 sayfadan oluşan kitap ; Anıl Dincel tarafından yazılmış ve KİTABEVİ yayınevinin 06.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Asım Us’un Yazıları ile Türk İnkılabı pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.