Ashab-ı Kiram Hakkında Müslümanların Nezih İtikadları pdf – Yandex indir

tarafından
13
Ashab-ı Kiram Hakkında Müslümanların Nezih İtikadları pdf – Yandex indir

Ömer Nasuhi Bilmen, bu eserinde, Ashâb-ı Kirâm hakkındaki Müslümanların nasıl inanmaları icap ettiğini veciz bir surette delilleriyle beyan etmiştir. Müellifin kendi mukaddimesinde de bildirdiği üzere kitabını, Ehl-i Sünnet inancına aykırı olarak Ashâb-ı Kirâm Efendilerimiz hakkında edebe uymayan iftirâlar dile alan kimselere bir cevap ve reddiye olarak yazmıştır. Kitaptan istifadeyi artırmak için bazı tasarruflarda bulunuldu. Şöyle ki: – Meâli olmayan bir çok âyet-i celîle ve hadîs-i şerîfin meâlleri ilâve edildi. Metni olmayanların Arapça asılları ilave edildi. – Tahrîc yapıldı. (Malumatların kaynakları matbularına mutabık olarak tespit edildi) – Cüz’î sadeleştirme ve pek az olmakla birlikte cüz’î ihtisarlar yapıldı. – Bazı uzun cümleler ve paragraflar bölünerek istifade kolaylaştırıldı. – Dipnotlarda faydalı kısa malumat ilave edildi. – Şahıs, kitap ve yer isimlerindeki bazı hatalar tashih edildi. – Hürmet ifadeleri ilave olundu. Cenâb-ı Hak, muhabbet-i Resûlullâh’ın semeresi olan muhabbet-i Ehl-i Beyt ve Ashâb-ı Kirâm ile kalplerimizi süsleyerek kıyamet gününde onların maiyetlerinde bulunabilmeyi nasip ve müyesser eylesin.
 

Ashab-ı Kiram Hakkında Müslümanların Nezih İtikadları isimli 320 sayfadan oluşan kitap ; Ömer Nasuhi Bilmen tarafından yazılmış ve FAZİLET NEŞRİYAT yayınevinin 04.07.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Mucizeler Şehri (Medinetu’l-Meaciz) pdf - Yandex indir başlıklı makalemizde Mucizeler Şehri (Medinetu’l-Meaciz) indir, Mucizeler Şehri (Medinetu’l-Meaciz) oku ve Mucizeler Şehri (Medinetu’l-Meaciz) pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Ashab-ı Kiram Hakkında Müslümanların Nezih İtikadları pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.