Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü Halinde Arsa Payı Sahibinin Seçimlik Hakları pdf – Yandex indir

tarafından
4
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü Halinde Arsa Payı Sahibinin Seçimlik Hakları  pdf – Yandex indir

Çalışmamızın konusunu arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde yüklenicinin temerrüdü halinde arsa sahibinin sahip olduğu seçimlik haklar oluşturmaktadır. Konunun seçiminde özellikle, inşaat sözleşmelerinin uygulamada taşıdıkları önem, sözleşmenin hukuki niteliği konusundaki tartışmalar ve yapısı ile kanuni bir düzenlemesi bulunmadığından konunun doktrin ve Yargıtay Kararları ile şekillenmiş olması etkili olmuştur. Bu kapsamda kitap çalışması üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin tanımı, tarafları, unsurları ve hukuki niteliği üzerinde durulmuştur. İlerleyen bölümlerde ise arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde yüklenicinin temerrüdü ve temerrüt halinde arsa sahibinin seçimlik haklarına yer verilmiştir. Özellikle İsviçre ve Alman doktrini baz alınarak uygulamadaki esaslar ve Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde yüklenicinin temerrüdü halinde arsa sahibinin seçimlik hakları hukuki sonuçları ile birlikte incelenmiş ve yargı kararlarıyla desteklenerek açıklanmaya çalışılmıştır. İlgilenen ve okuyan herkese faydalı olması dileğimle.
 

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü Halinde Arsa Payı Sahibinin Seçimlik Hakları isimli 184 sayfadan oluşan kitap ; Arb. Av. İklim Aydındağ Ünal tarafından yazılmış ve PLATON HUKUK yayınevinin 06.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü Halinde Arsa Payı Sahibinin Seçimlik Hakları pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.