Arapçanın Dilbilimsel Tipolojisi pdf – Yandex indir

tarafından
2
Arapçanın Dilbilimsel Tipolojisi pdf – Yandex indir

Dünyada bugün konuşulmakta olan 7100’den fazla dil vardır. Bunlardan çok daha fazlası daha önce konuşulmuş, yavaş yavaş gerilemiş, sonra ölmüş ve nihayet unutulup gitmiştir. Bütün bu bilinen ve bilinmeyen, yaşayan ve ölen, tasvir edilen ve edilmeyen dillerin en ortak özellikleri, sadece insanlar tarafından konuşulmalarıdır. Bu diller de tıpkı onları konuşan insanlar gibi asılda aynı, teferruatta ise farklıdır. Yüzyıllar boyunca insanoğlu bu dillerin aynı ve farklı olan özelliklerine kafa yorup durmuştur.
Sonra, günümüzde “tipoloji” veya “tipbilimsel sınıflandırma” şeklinde ifade edilen bir alan temayüz etmiş; dünya dillerini masaya yatırıp tespit ve tasvir edilen dillerin verilerini karşılaştırarak bu dillerin farklılıklarını ortaya koymaya başlamıştır. Bu arada mezkûr disiplin yeni dillerin keşfinin ve betimlenmesinin önünü açmış ve diller arası aynılıkların da tespit edilebileceği bir veri havuzu oluşturarak dil evrencelerine ulaşılmasını mümkün kılmıştır.
Bu çalışmada Arapça araştırma konusu olarak seçilmiş ve onun tipoloji ile dil evrenceleri çerçevesinde nerede durduğunun tespit edilmesi amaçlanmıştır.
 

Arapçanın Dilbilimsel Tipolojisi isimli 244 sayfadan oluşan kitap ; Soner Akdağ tarafından yazılmış ve FECR YAYINEVİ yayınevinin 04.09.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Arapçanın Dilbilimsel Tipolojisi pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.