Anonim Şirket Özelinde – Devralma işlemlerinde Satıcının Ayıptan Doğan Sorumluluğu pdf – Yandex indir

tarafından
15
Anonim Şirket Özelinde – Devralma işlemlerinde Satıcının Ayıptan Doğan Sorumluluğu pdf – Yandex indir

Anonim Şirket Özelinde Devralma İşlemlerinde Satıcının Ayıptan Doğan Sorumluluğu başlıklı bu eserde, Alman ve İsviçre hukukunda uzun yıllardan beri tartışılan, satıcının ayıp sorumluluğunun hisse devri yoluyla şirket devralmalarında ne ölçüde uygulama bulabileceği meselesi ele alınmıştır. Her yıl ülkemizde onlarca devralma işlemi yapıldığı halde, satıcının TBK’nın satım hükümleri çerçevesinde ayıp sorumluluğu yalnızca birkaç esere konu edilmiştir. Hisse satım sözleşmesinin en çok müzakere edilen klozlarını içeren satıcının beyan ve tekeffülleri ile bunların ihlali halinde sorumluluğu konularında hala Anglo-Amerikan hukukunun etkisi sürerken bunların TBK’daki karşılıklarını araştırma ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsamda eserin ilk bölümünde satıcının sorumluluğunun ne zaman işletmenin ayıplarına uzanabileceği sorusu tartışılmış, ikinci bölümünde hisse devirlerinde ayıp kavramı ile satıcının sözleşmedeki beyan ve tekeffüllerinin hukuki niteliği irdelenmiş, üçüncü bölümünde TBK’nın satıcının ayıp sorumluluğuna dair getirdiği kanuni şartların hisse devirlerinde uygulaması ele alınmış ve son bölümünde alıcının ayıptan doğan seçimlik hakları ile genel hükümlerden kaynaklanan talepleri, bunların yarışması meselesiyle birlikte incelenmiştir. Anılan konular, satıcının ayıp sorumluluğuna dair öğretide ve mahkeme kararlarında sunulan genel tanım ve tartışmalardan öte, şirket devralmaları özelinde alıcı ile satıcı arasındaki sözleşmesel ilişkinin özellikleri dikkate alınarak irdelenmiştir. Bu çalışmanın nihai amacı, TBK’nın ayıp hükümlerinin hisse devri yoluyla şirket devralma işlemleri bakımından en elverişli düzenlemeler olduğunu savunmak değil, Alman ve İsviçre hukukunda yıllardan beri tartışılan meseleleri Türk hukukuna taşımak ve böylece ilgili konularda farkındalık yaratarak yeni tartışma konularına zemin hazırlamak ve uygulamada halen Anglo-Amerikan etkisinde hazırlanan hisse satım sözleşmelerinin TBK’nın satım kurallarına uygun şekilde nasıl kaleme alınabileceği konusunda uygulamacılara yön göstermektir.
 

Anonim Şirket Özelinde – Devralma işlemlerinde Satıcının Ayıptan Doğan Sorumluluğu isimli 356 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Zahide Altunbaş Sancak tarafından yazılmış ve ON İKİ LEVHA YAYINCILIK yayınevinin 28.03.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Üçüncü Kişi Yararına Tıbbi Müdahalede Rıza pdf - Yandex indir başlıklı makalemizde Üçüncü Kişi Yararına Tıbbi Müdahalede Rıza indir, Üçüncü Kişi Yararına Tıbbi Müdahalede Rıza oku ve Üçüncü Kişi Yararına Tıbbi Müdahalede Rıza pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Anonim Şirket Özelinde – Devralma işlemlerinde Satıcının Ayıptan Doğan Sorumluluğu pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.