Anlamlı Ayrıntılara Ödünsüz Özen Göstermek Yönetim Yapmaktan Yönetim Satmaya Kitap 2 pdf – Yandex indir

tarafından
10
Anlamlı Ayrıntılara Ödünsüz Özen Göstermek  Yönetim Yapmaktan Yönetim Satmaya  Kitap 2 pdf – Yandex indir

Yönetim Yapmaktan Yönetim Satmaya dizisinin elinizdeki bu ikinci kitabı olan Anlamlı Ayrıntılara Ödünsüz Özen Göstermek’de yazarın yurt içinde ve dışında iki yüzü aşkın kuruluş için yönettiği üç yüzü aşkın strateji geliştirme, ku – rumsal dönüşüm ve kamusal politika danışmanlığı projesi yanı sıra, sayısı kırk ka – dar kuruluşun yönetim ve yürütme kurullarında görev üstlenerek yaptıklarından örnekler sunmaktadır. Yine birinci kitap gibi bu ikinci kitap da, yazarın yaşadıkla – rından damıtarak geliştirdiği ve aralarında ‘kurumsal önderlik’ de olan, sav ve ku – ramlarına da yer vermekte; bunları, örnek olaylarla canlandırıp bazılarını ‘yönetsel fıkralarla’ sunmaktadır.
Yazar, dizinin bu ikinci kitabında okurlarıyla ayrıca, iş ve yaşam yönetimine yö – nelik deneyimlerinden türettiği kuramsal deyişlerini de paylaşmaktadır. “Anlamlı ayrıntılara ödünsüz özen göstermek ” bu deyişlerinden biridir. Bir başka deyişinde, “Bir örgütün kalitesi, o örgütte üretilen özürlerin kalitesiyle ters orantılıdır,” diyen yazar, ki – tabında, sıkça mükemmeli işlemekte ve en iyiyi yaptım deyip orada durup kalanlara seslenmektedir: “İyi en iyiden daha iyi olabilir”. Temel uğraşı strateji üretmek olan yazar, “Strateji üretmek akıl işidir, uygulaması kurumsal önderlik ister, önderlik de akıl,” derken ‘kurumsal önderlik ’ konusundaki kuramına gönderme yapmakta, stratejist olabilmenin koşulunu, “Stratejist, satrancın hem oyuncusu olmalı hem de kendini tah – tadaki her taşta görebilmelidir,” diyerek koymaktadır. Strateji üretmeye yönelenleri “sonsuz değişkenlik kuramına” değinerek uyarmaktadır: “Kurumsal (ya da kişisel) yönelim saptamada tek değişmeyen, sonsuz değişkenliktir.” Ücreti, “işverenle işgörenin ortak çabalarıyla sağlanmış kurumsal başarıdan kaynaklanan artı değerin türevi” ola – rak tanımlayan yazar, “Çalışanların işlerine olan inançları ve özenleri, insancıl ögeler temeline dayalı kurumsal yaşam kalitesinin yakalanabildiği ortamlarda filizlenebilir an – cak,” demektedir.
Anlamlı Ayrıntılara Ödünsüz Özen Göstermek, kapsadığı ve işlediği konular dolayısıyla yaygın bir okuyucu kesimine seslenmektedir. Bu kesimi oluşturanlar ara – sında yöneticiler, yönetici adayları, yönetim danışmanları, yönetim danışmanlığına sıvananlar, iş sahipleri ya da iş kurma hevesinde olanlar, öğretenleri ve öğrenenle – riyle akademik çevre ve basın vardır. Bir de bu kesim ötesinde ve çok daha geniş bir küme var ki, yazar onlara da seslenmektedir. O kümeyi oluşturanlar, yazarın deyişiy – le, “işini yönetmede başarının mutluluğunu, yaşamını yönetmede mutluluğun başarısını” arayanlardır. Yazar onlara erişebilmek için, yazdıklarına düşlerinin pınarından su vererek öyküselliğin özgürlüğünü de kazandırmaya çalışmıştır
 

Anlamlı Ayrıntılara Ödünsüz Özen Göstermek
Yönetim Yapmaktan Yönetim Satmaya Kitap 2 isimli 392 sayfadan oluşan kitap ; Oktay Bora Yağız tarafından yazılmış ve SCALA YAYINCILIK yayınevinin 03.10.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Anlamlı Ayrıntılara Ödünsüz Özen Göstermek Yönetim Yapmaktan Yönetim Satmaya Kitap 2 pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.