Anekdotlar pdf – Yandex indir

tarafından
10
Anekdotlar pdf – Yandex indir

Günümüzde bireylerin sahip olmaları gereken en önemli beceriler arasında iletişim becerisi gelmektedir. İletişim becerisi; anlama, kavrama, öngörü, ön sezi, empatik bakabilme, değer verme vb. birçok bilişsel, sosyal ve duyuşsal birikimin kullanılmasıyla kendini gösterir. Bunların yanında dilsel becerileri oluşturan anlama ve anlatma becerileri, iletişim becerisinin etkin kullanılmasında önemli işlev görür.

Temel iletişimsel beceriler olan dinleme ve konuşma becerilerinin etkin kullanımı, bireylerin sahip oldukları söz varlığı ile doğrudan ilişkilidir. Hafızada bulunan şiir, öz deyiş, bilmece, anı, fıkra, anekdot vb. edebî ürünler kişinin söz varlığını zenginleştirmekte ve bulunduğu ortamlarda bir adım öne çıkmasını sağlamaktadır. İçende bulunulan ortamlarda konuşmaya taşı gediğine korcasına uygun bir edebî sözle katılmak, konuşmanın içeriğini zenginleştirdiği gibi sözün sahibini de bir adım öne çıkarır. Bu bakımdan kişilerin yerinde paylaşım yapabilmeleri ve etkili iletişim kurabilmeleri açısından belleğinde fıkra, anekdot gibi edebî metinlerin bulunmasında yarar vardır. Elinizdeki bu kitapta yazarın öğretmenlik yıllarında okuduğu kitaplardan, dinlediği konuşmalardan, izlediği programlardan seçip derlediği sözü etkili kılacak tarihî ve edebî anekdotlar yer almaktadır.

Bu edebiyat seçkisinden yararlanarak konuşmalarınızı etkili kılabilmeniz dileğiyle…
 

Anekdotlar isimli 210 sayfadan oluşan kitap ; Ali Geçer tarafından yazılmış ve KİTAPYURDU DOĞRUDAN YAYINCILIK (KDY) yayınevinin 23.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Anekdotlar pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.